PodporaAPI dokumentace

mailkit.report.message.links.visitors

Funkce mailkit.report.message.links.visitors vrátí seznam e-mailových adres, které klikly na konkrétní odkaz v e-mailu.

Ukázka API volání:

XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.report.message.links.visitors</methodName>
 <params>
  <param>
   <value>
    <int>client_id</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>client_md5</string>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <i4>ID_send</i4>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <i4>ID_url</i4>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodCall>

JSON

{ 
  "function":"mailkit.report.message.links.visitors",
  "id":"client_id",
  "md5":"client_md5",
  "parameters":{ 
    "ID_send":"ID_send",
    "ID_url":"ID_url"
  }
}

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
ID_send * = ID rozesílky kampaně
ID_url * = ID odkazu

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML

<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <array>
     <data>
      <value>
       <struct>
        <member>
         <name>ID_EMAIL</name>
         <value>
          <i4>123456789</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>DATA</name>
         <value>
          <struct>
           <member>
            <name>COUNTRY</name>
            <value>
             <string>Czech Republic</string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>REGION_CODE</name>
            <value>
             <string></string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>USER_AGENT</name>
            <value>
             <string>Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.4; Lenovo P70-A Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.81 Mobile Safari/537.36</string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>CITY</name>
            <value>
             <string></string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>ORG</name>
            <value>
             <string>T-Mobile Czech Republic</string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>BROWSER_MINOR</name>
            <value>
             <i4>0</i4>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>CODE</name>
            <value>
             <string>CZ</string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>DEVICE</name>
            <value>
             <string>Smartphone</string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>CONTINENT</name>
            <value>
             <string>europe</string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>BROWSER_MAJOR</name>
            <value>
             <i4>51</i4>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>REFERER</name>
            <value>
             <string></string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>BROWSER</name>
            <value>
             <string>Chrome Mobile</string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>OS</name>
            <value>
             <string>Android</string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>IP</name>
            <value>
             <string>123.123.123.0</string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>IP_ORIG</name>
            <value>
             <string>123.123.123.0</string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>DATETIME</name>
            <value>
             <string>2001-01-01 01:01:01</string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>REGION</name>
            <value>
             <string></string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>OS_VERSION</name>
            <value>
             <string>4.4 KitKat</string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>BROWSER_TYPE</name>
            <value>
             <string>Mobile Browser</string>
            </value>
           </member>
          </struct>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>COUNT</name>
         <value>
          <i4>1</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>EMAIL</name>
         <value>
          <string>email@example.com</string>
         </value>
        </member>
       </struct>
      </value>
      <value>
       <struct>
        <member>
         <name>ID_EMAIL</name>
         <value>
          <i4>123456780</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>DATA</name>
         <value>
          <struct>
           <member>
            <name>COUNTRY</name>
            <value>
             <string>Czech Republic</string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>REGION_CODE</name>
            <value>
             <string></string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>USER_AGENT</name>
            <value>
             <string>Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.4; Lenovo P70-A Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.81 Mobile Safari/537.36</string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>CITY</name>
            <value>
             <string></string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>ORG</name>
            <value>
             <string>T-Mobile Czech Republic</string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>BROWSER_MINOR</name>
            <value>
             <i4>0</i4>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>CODE</name>
            <value>
             <string>CZ</string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>DEVICE</name>
            <value>
             <string>Smartphone</string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>CONTINENT</name>
            <value>
             <string>europe</string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>BROWSER_MAJOR</name>
            <value>
             <i4>51</i4>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>REFERER</name>
            <value>
             <string></string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>BROWSER</name>
            <value>
             <string>Chrome Mobile</string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>OS</name>
            <value>
             <string>Android</string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>IP</name>
            <value>
             <string>123.123.123.0</string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>IP_ORIG</name>
            <value>
             <string>123.123.123.0</string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>DATETIME</name>
            <value>
             <string>2001-01-01 01:01:02</string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>REGION</name>
            <value>
             <string></string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>OS_VERSION</name>
            <value>
             <string>4.4 KitKat</string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>BROWSER_TYPE</name>
            <value>
             <string>Mobile Browser</string>
            </value>
           </member>
          </struct>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>COUNT</name>
         <value>
          <i4>1</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>EMAIL</name>
         <value>
          <string>email2@example.com</string>
         </value>
        </member>
       </struct>
      </value>
     </data>
    </array>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>

JSON

[
 {
  "ID_EMAIL": "123456789",
  "DATA": {
   "COUNTRY": "Czech Republic",
   "REGION_CODE": "",
   "USER_AGENT": "Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.4; Lenovo P70-A Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.81 Mobile Safari/537.36",
   "CITY": "",
   "ORG": "T-Mobile Czech Republic",
   "BROWSER_MINOR": "0",
   "CODE": "CZ",
   "DEVICE": "Smartphone",
   "CONTINENT": "europe",
   "BROWSER_MAJOR": "51",
   "REFERER": "",
   "BROWSER": "Chrome Mobile",
   "OS": "Android",
   "IP": "123.123.123.0",
   "IP_ORIG": "123.123.123.0",
   "DATETIME": "2001-01-01 01:01:01",
   "REGION": "",
   "OS_VERSION": "4.4 KitKat",
   "BROWSER_TYPE": "Mobile Browser"
  },
  "COUNT": "1",
  "EMAIL": "email@example.com"
 },
 {
  "ID_EMAIL": "123456780",
  "DATA": {
   "COUNTRY": "Czech Republic",
   "REGION_CODE": "52",
   "USER_AGENT": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko",
   "CITY": "Prague",
   "ORG": "Sample organization",
   "BROWSER_MINOR": "0",
   "CODE": "CZ",
   "DEVICE": "Personal computer",
   "CONTINENT": "europe",
   "BROWSER_MAJOR": "11",
   "REFERER": "",
   "BROWSER": "IE",
   "OS": "Windows",
   "IP": "123.123.123.0",
   "IP_ORIG": "123.123.123.0",
   "DATETIME": "2001-01-01 01:01:02",
   "REGION": "Hlavni Mesto Praha",
   "OS_VERSION": "7",
   "BROWSER_TYPE": "Browser"
  },
  "COUNT": "1",
  "EMAIL": "email2@example.com"
 }
]

Hodnoty

ID_EMAIL = ID e-mailové adresy
COUNT = počet kliknutí
EMAIL = e-mailová adresa

DATA – pole s daty o přístupu příjemce:

 • CONTINENT – Kontinent příjemce
 • COUNTRY – Název země přístupu identifikovaná přes GeoIP
 • CODE – Kód země dle ISO 3166-2
 • REGION – Název regionu identifikovaný z GeoIP
 • REGION_CODE – ID regionu v rámci země podle GeoIP
 • CITY – Město
 • ORG – Organizace poskytující připojení
 • BROWSER – Název prohlížeče z USER_AGENT
 • BROWSER_MAJOR – Major verze prohlížeče z USER_AGENT
 • BROWSER_MINOR – Minor verze prohlížeče z USER_AGENT
 • BROWSER_TYPE – Druh klientského prohlížeče (Browser, Mobile Browser)
 • REFERER – Adresa, skrz kterou návštěva proběhla (dostupné pouze pokud bylo kliknutí přesměrované)
 • OS – Operační systém z USER_AGENT
 • OS_VERSION – Verze operačního systému
 • DEVICE – Druh zařízení identifikovaného z USER_AGENT
 • IP – IP adresa návštěvníka (poslední oktet je vždy zaměněn za 0)
 • IP_ORIG – IP adresa návštěvníka (může se lišit od IP, pokud se jedná o interní IP adresu na vnitřní síti nebo za proxy serverem, poslední oktet je vždy zaměněn za 0)
 • DATETIME – Datum a čas přístupu
 • USER_AGENT – Identifikační řetězec prohlížeče příjemce

Příklad neúspěšného volání:

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <string>Invalid ID_send</string>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>

JSON

{ 
  "error_status":"1",
  "error":"Invalid ID_send"
}

Hodnoty

Invalid ID_send = vloženo neplatné ID rozesílky
Invalid ID_url = vloženo neplatné ID odkazu
Missing ID_send = chybí ID rozesílky
Missing ID_url = chybí ID odkazu