PodporaAPI dokumentace

mailkit.campaigns.create

Funkce mailkit.campaigns.create založí novou kampaň.

XML-RPC žádost musí být vydána ve formátu uvedeném níže.
UPOZORNĚNÍ: Formát zasílaných dat musí být v Base64.

Ukázka API volání:

XML-RPC

 <?xml version="1.0"?>
 <methodCall>
 <methodName>mailkit.campaigns.create</methodName>
 <params>
  <param>
  <value>
  <int>client_id</int>
  </value>
  </param>
  <param>
  <value>
  <string>client-md5</string>
  </value>
  </param>
  <param>
  <value>
  <struct>
   <member>
   <name>name</name>
   <value>
    <string>bmFtZQ==</string>
   </value>
   </member>
   <member>
   <name>subject</name>
   <value>
    <string>c3ViamVjdA==</string>
   </value>
   </member>
   <member>
   <name>ID_allow_email</name>
   <value>
    <string>MTIzNDU2</string>
   </value>
   </member>
   <member>
   <name>type_message</name>
   <value>
    <string>ZW1haWw=</string>
   </value>
   </member>
   <member>
   <name>type_send</name>
   <value>
    <string>dHh0aHRtbA==</string>
   </value>
   </member>
   <member>
   <name>generate_txt</name>
   <value>
    <string>VFJVRQ==</string>
   </value>
   </member>
   <member>
   <name>ID_mailing_list</name>
   <value>
    <string>MTIzNDU2</string>
   </value>
   </member>
   <member>
   <name>ID_delivery_feed</name>
   <value>
    <string></string>
   </value>
   </member>
   <member>
   <name>ID_query</name>
   <value>
    <string>MTIzNDU2</string>
   </value>
   </member>
   <member>
   <name>ID_template</name>
   <value>
    <string>MTIzNDU2</string>
   </value>
   </member>
   <member>
   <name>google_analytics</name>
   <value>
    <string>VFJVRQ==</string>
   </value>
   </member>
   <member>
   <name>analytic_name</name>
   <value>
    <string>bmFtZQ==</string>
   </value>
   </member>
   <member>
   <name>ID_tagset</name>
   <value>
    <string>MTIz</string>
   </value>
   </member>
   <member>
   <name>content</name>
   <value>
    <string>CjwhRE9DVFlQRSBodG1sIFBVQkxJQyAiLS8vVzNDLy9EVEQgWEhUTUwgMS4wIFRyYW5zaXRpb25h 
    bC8vRU4iICJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi94aHRtbDEvRFREL3hodG1sMS10cmFuc2l0aW9u 
    YWwuZHRkIj4KPGh0bWw+CjxoZWFkPgo8L2hlYWQ+Cjxib2R5PgpKbWVubzogW0ZJUlNUX05BTUVd 
    PGJyPgpQcmlqbWVuaTogW0xBU1RfTkFNRV0KPC9ib2R5Pgo8L2h0bWw+ICAgIAo=</string>
   </value>
   </member>
   <member>
   <name>reply_to</name>
   <value>
    <string>cmVwbHlAcmVwbHkuY3o=</string>
   </value>
   </member>
   <member>
   <name>type_reply_to</name>
   <value>
    <string>ZGlzYWJsZWQ=</string>
   </value>
   </member>
   <member>
   <name>unsubscribe_email</name>
   <value>
    <string>cmVwbHlAcmVwbHkuY3o=</string>
   </value>
   </member>
   <member>
   <name>web_template</name>
   <value>
    <string>RkFMU0U=</string>
   </value>
   </member>
   <member>
   <name>style_inline</name>
   <value>
    <string>RkFMU0U=</string>
   </value>
   </member>
   <member>
   <name>ID_unsubscribe_group</name>
   <value>
    <string></string>
   </value>
   </member>
  </struct>
  </value>
  </param>

---nastavení AB testu, B verze kampaně---
  <param>
   <value>
    <struct>
     <member>
      <name>generate_txt</name>
      <value>
       <string>VFJVRQ==</string>
      </value>
     </member>
     <member>
      <name>subject</name>
      <value>
       <string>c3ViamVjdA==</string>
      </value>
     </member>
     <member>
      <name>content</name>
      <value>
       <string>CjwhRE9DVFlQRSBodG1sIFBVQkxJQyAiLS8vVzNDLy9EVEQgWEhUTUwgMS4wIFRyYW5zaXRpb25h 
    bC8vRU4iICJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi94aHRtbDEvRFREL3hodG1sMS10cmFuc2l0aW9u 
    YWwuZHRkIj4KPGh0bWw+CjxoZWFkPgo8L2hlYWQ+Cjxib2R5PgpKbWVubzogW0ZJUlNUX05BTUVd 
    PGJyPgpQcmlqbWVuaTogW0xBU1RfTkFNRV0KPC9ib2R5Pgo8L2h0bWw+ICAgIAo=</string>
      </value>
     </member>
     <member>
      <name>content2</name>
      <value>
       <string>CjwhRE9DVFlQRSBodG1sIFBVQkxJQyAiLS8vVzNDLy9EVEQgWEhUTUwgMS4wIFRyYW5zaXRpb25h 
    bC8vRU4iICJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi94aHRtbDEvRFREL3hodG1sMS10cmFuc2l0aW9u 
    YWwuZHRkIj4KPGh0bWw+CjxoZWFkPgo8L2hlYWQ+Cjxib2R5PgpKbWVubzogW0ZJUlNUX05BTUVd 
    PGJyPgpQcmlqbWVuaTogW0xBU1RfTkFNRV0KPC9ib2R5Pgo8L2h0bWw+ICAgIAo=</string>
      </value>
     </member>     
     <member>
      <name>ID_allow_email</name>
      <value>
       <string>MTIzNDU2</string>
      </value>
     </member>
     <member>
      <name>ab_percentage</name>
      <value>
       <string>MjA=</string>
      </value>
     </member>
     <member>
      <name>ab_evalution</name>
      <value>
       <string>b3Blbg==</string>
      </value>
     </member>
     <member>
      <name>ab_evalution_time</name>
      <value>
       <string>NGg=</string>
      </value>
     </member>
    </struct>
   </value>
  </param>
------
 </params>
</methodCall>
		

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
name (v base64) * = jméno kampaně
subject (v base64) * = předmět kampaně
ID_allow_email (v base64) * = ID odesílacího e-mailu
type_message (v base64) = typ zprávy
- email = pro e-mailovou kampaň
- sms = pro SMS kampaň
type_send (v base64) = formát zprávy
- html = pro HTML formát
- txthtml = pro kombinaci HTML a TXT
- txt = pro TXT formát
generate_txt (v base64) = automatické generování prostého textu z HTML
- true = automatické generování zapnuto
- false = automatické generování vypnuto
ID_mailing_list (v base64) = ID seznamu příjemců. V případě více seznamů jsou jednotlivá ID oddělena čárkou.
ID_delivery_feed (v base64) = ID zdroje doručování (delivery feedu). Ke kampani může být připojen buď pouze seznam(y) příjemců, nebo delivery feed.
ID_template (v base64) = ID šablony
ID_query (v base64) = ID podmínky (pouze v kombinaci se seznamem příjemců)
google_analytics (v base64) = automatické vkládání utm parametrů Google Analytics k odkazům
- true = zapnuto
- false = vypnuto
analytics_name (v base64) = název kampaně pro Google Analytics
ID_tagset (v base64) = ID sady tagování pro Google Analytics
content (v base64) = obsah 1
content2 (v base64) = obsah 2. Maximální počet obsahů je 10.
content_txt (v base64) = obsah v TXT formátu. Pouze v případě, že je vypnuté automatické generování TXT verze, nebo je e-mail čistě v TXT formátu.
reply_to (v base64) = e-mailová adresa pro odpovědi
type_reply_to (v base64) = nastavení typu “reply-to” adresy. Může mít tyto hodnoty:

 • disabled
 • force_campaign
 • force_recipient
 • prefer_recipient

unsubscribe_email (v base64) = e-mailová adresa, kam se mají zasílat informace o odhlášení
web_template (v base64) = použití microsite
- true = zapnuto
- false = vypnuto
style_inline (v base64) = převedení CSS stylů do inline
- true = zapnuto
- false = vypnuto
ID_unsubscribe_group (v base64) = ID tématu kampaně
ab_percentage (v base64) = testovací skupina AB testu v procentech (1 - 99)
ab_evalution (v base64) = vyhodnocení AB testu dle (open|click|conversion|ctr)
ab_evalution_time (v base64) = doba pro vyhodnocení AB testu (1h - 23h, 1d - 4d)

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML-RPC

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <i4>123456789</i4>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>
		

Hodnoty

ID nově založené kampaně

Příklady neúspěšného volání:

XML-RPC

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <string>Missing allow email</string>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>
		

Hodnoty

Missing allow email = chybí odesílací e-mail
error: status, (xxx) = odesílací e-mail není ověrený | byl uveden ve špatném formátu
error allow email: ID_allow_email:unknown,status:,SPF: = neplatný odesílací e-mail
Missing name of campaign = chybí název kampaně
Missing subject of campaign = chybí předmět kampaně
Wrong ID_mailing_list = neplatný seznam příjemců
Wrong ID_template = neplatná šablona
Wrong ID_query = neplatná podmínka (pravidlo)
Unknown type_reply_to = neplatná hodnota “type_reply_to”