PodporaAPI dokumentace

mailkit.filemanager.list

Funkce mailkit.filemanager.list vrátí seznam souborů a adresářů uložených ve správci souborů.

Ukázka XML-RPC volání:

XML-RPC volání

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.filemanager.list</methodName>
 <params>
  <param>
   <value>
    <int>client_id</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>client_md5</string>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>ID_folder</string>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodCall>
		

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.

client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.

ID_folder = ID složky, z níž bude vypsán seznam souborů a složek, které obsahuje. V případě nevyplnění tohoto parametru se vrátí seznam všech souborů a složek z kořenového adresáře.

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML-RPC odpověď

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <array>
     <data>
      <value>
       <struct>
        <member>
         <name>NAME</name>
         <value>
          <string>untitled folder</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>DATE</name>
         <value>
          <string>yyyy-mm-dd hh:mm:ss</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_FOLDER</name>
         <value>
          <i4>123456</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>PARENT</name>
         <value>
          <string>parent folder</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>TYPE</name>
         <value>
          <string>DIR</string>
         </value>
        </member>
       </struct>
      </value>
      <value>
       <struct>
        <member>
         <name>NAME</name>
         <value>
          <string>abcdefg.gif</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>LENGTH</name>
         <value>
          <i4>1012135</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>DATE</name>
         <value>
          <string>yyyy-mm-dd hh:mm:ss</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>PARENT</name>
         <value>
          <string>parent folder</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>TYPE</name>
         <value>
          <string>FILE</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_FILE</name>
         <value>
          <i4>98765432</i4>
         </value>
        </member>
       </struct>
      </value>
     </data>
    </array>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>
		

Hodnoty

NAME = jméno souboru / složky

DATE = datum vložení souboru / založení složky

ID_FOLDER = ID složky

PARENT = nadřazená složka. ROOT v případě kořenového adresáře.

TYPE

 • DIR = složka
 • FILE = soubor

LENGTH = velikost souboru (v bajtech)

ID_FILE = ID souboru

Příklad neúspěšného volání:

XML-RPC odpověď

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <string>Invalid ID_folder</string>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>
		

Hodnoty

Prázdná odpověď = složka je prázdná

Invalid ID_folder = vloženo neplatné ID složky