PodporaAPI dokumentace

mailkit.report.campaign

Funkce mailkit.report.campaign vrací reporty konkretní kampaně.

Ukázka API volání:

XML

<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.report.campaign</methodName>
 <params>
  <param>
   <value>
    <int>client_id</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>client_md5</string>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <int>ID_message</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>range_from</string>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>range_to</string>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodCall>
		

JSON

{ 
  "function":"mailkit.report.campaign",
  "id":"client_id",
  "md5":"client_md5",
  "parameters":{ 
   "range_from":"RRRR-MM-DD",
   "range_to":"RRRR-MM-DD",
   "ID_message": "ID_message"
  }
}

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
ID_message * = ID kampaně
range_from = určení rozsahu vracených dat. Počáteční datum ve formátu YYYY-MM-DD.
range_to = určení rozsahu vracených dat. Konečné datum ve formátu YYYY-MM-DD.

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <array>
     <data>
      <value>
       <struct>
        <member>
         <name>SEND_COUNT</name>
         <value>
          <i4>1</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>SUBJECT</name>
         <value>
          <string>subject</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>DATE</name>
         <value>
          <string>2015-01-19 14:51:04</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>READ_COUNT</name>
         <value>
          <i4>1</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_SEND</name>
         <value>
          <i4>460256</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>SPAM_REPORT</name>
         <value>
          <i4>0</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>CLICK_COUNT</name>
         <value>
          <i4>0</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>CONVERSION_COUNT_U</name>
         <value>
          <i4>0</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>READ_COUNT_U</name>
         <value>
          <i4>1</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>FORWARD_COUNT</name>
         <value>
          <i4>0</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>UNSUBSCRIBE</name>
         <value>
          <i4>0</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>CLICK_RATE</name>
         <value>
          <double>0.0</double>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>PRINT_COUNT</name>
         <value>
          <i4>0</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>FROM</name>
         <value>
          <string>mail@mmail.cz</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>CONVERSION_COUNT</name>
         <value>
          <i4>0</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>CLICK_RATE2</name>
         <value>
          <double>0.0</double>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>DELIVERED_COUNT</name>
         <value>
          <i4>1</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>CLICK_COUNT_U</name>
         <value>
          <i4>0</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>DATE2</name>
         <value>
          <string>2015-01-19</string>
         </value>
        </member>
       </struct>
      </value>
     </data>
    </array>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>
		

JSON

[
 {
  "SEND_COUNT": "send_count",
  "SUBJECT": "subject",
  "DATE": "RRRR-MM-DD HH:MM:SS",
  "READ_COUNT": "read_count",
  "ID_SEND": "ID_send",
  "SPAM_REPORT": "spam_report",
  "CLICK_COUNT": "click_count",
  "CONVERSION_COUNT_U": "conversion_count_u",
  "READ_COUNT_U": "read_count_u",
  "FORWARD_COUNT": "forward_count_u",
  "UNSUBSCRIBE": "unsubscribe",
  "CLICK_RATE": "click_rate",
  "PRINT_COUNT": "print_count",
  "FROM": "from",
  "CONVERSION_COUNT": "conversion_count",
  "CLICK_RATE2": "click_rate2",
  "DELIVERED_COUNT": "delivered_count",
  "CLICK_COUNT_U": "click_count_u",
  "DATE2": "RRRR-MM-DD"
 }
]

Hodnoty

ID_SEND = ID rozesílky
SUBJECT = předmět kampaně
FROM = odesílací adresa
DATE = datum a čas rozeslání
DATE2 = datum rozeslání
SEND_COUNT = odesláno
DELIVERED_COUNT = doručeno
READ_COUNT = čtení
READ_COUNT_U = otevření
CLICK_COUNT = kliknutí
CLICK_COUNT_U = návštěvy
CLICK_RATE = CTR
CLICK_RATE2 = unikátní CTR
CONVERSION_COUNT = počet konverzí
CONVERSION_COUNT_U = unikátní počet konverzí
UNSUBSCRIBE = počet odhlášených
SPAM_REPORT = počet spam reportů