PodporaAPI dokumentace

mailkit.filemanager.upload

Funkce mailkit.filemanager.upload vloží soubor do správce souborů.

Ukázka XML-RPC volání:

XML-RPC volání

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.filemanager.upload</methodName>
 <params>
  <param>
   <value>
    <int>client_id</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>client_md5</string>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <array>
     <data>
      <value>
       <struct>
        <member>
         <name>folder_name</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>name</name>
         <value>
          <string>soubor.gif</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>data</name>
         <value>
          <string>YXNhc2FzYXN=</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>description</name>
         <value>
          <string>popis</string>
         </value>
        </member>
       </struct>
      </value>
     </data>
    </array>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodCall>
		

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.

client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.

folder_name = jméno adresáře. Při nevyplnění se soubor ukládá do kořenového adresáře.

name * = jméno vkládaného souboru (max. 50 znaků)

data * = data souboru (v Base 64)

description = popis souboru

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML-RPC odpověď

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <array>
     <data>
      <value>
       <struct>
        <member>
         <name>ERROR</name>
         <value>
          <i4>0</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>NAME</name>
         <value>
          <string>soubor.gif</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>NAME_ORIG</name>
         <value>
          <string>soubor.gif</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_FOLDER</name>
         <value>
          <i4>0</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_FILE</name>
         <value>
          <i4>12345</i4>
         </value>
        </member>
       </struct>
      </value>
     </data>
    </array>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>
		

Hodnoty

ERROR = nabývá hodnot 0 až 5:

 • 0 = bez chyby
 • 1 = nepovolená přípona souboru (exe, com, bat, pif, reg, dll)
 • 2 = nenalezen ID_folder podle folder_name (Soubor se uloží do kořenového adresáře.)
 • 3 = chybí data souboru
 • 4 = chybí jméno souboru
 • 5 = došlo k přejmenování souboru v důsledku duplicitního názvu. 

NAME = jméno souboru (v případě ERROR = 5 jedná se o nové jméno souboru

NAME_ORIG = jméno souboru (původní)

ID_FOLDER = ID složky, kam byl soubor uložen. 0 = kořenový adresář

ID_FILE = ID uloženého souboru