PodporaAPI dokumentace

mailkit.campaigns.messages.last

Funkce mailkit.campaigns.messages.last vrátí ID_send (ID poslední rozesílky kampaně).

Ukázka API volání:

XML

<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.campaigns.messages.last</methodName>
 <params>
  <param>
   <value>
    <int>client_id</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>client_md5_hash_here</string>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <int>ID_message</int>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodCall>

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.

client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.

ID_message * = ID kampaně. Tuto hodnotu vrací funkce mailkit.campaigns.list

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <i4>428083</i4>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>

Hodnoty

ID_SEND = ID poslední rozesílky dané kampaně