PodporaAPI dokumentace

mailkit.campaigns.messages

Funkce mailkit.campaigns.messages vrací informace o jednotlivých rozesílkách konkrétní kampaně.

Ukázka XML-RPC volání:

XML

<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.campaigns.messages</methodName>
 <params>
  <param>
   <value>
    <int>client_id</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>client_md5</string>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <int>ID_message</int>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodCall>

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.

client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.

ID_message * = ID kampaně. Tuto hodnotu vrací funkce mailkit.campaigns.list

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <array>
     <data>
      <value>
       <struct>
        <member>
         <name>DATE</name>
         <value>
          <string>yyyy-mm-dd hh:mm:ss</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_SEND</name>
         <value>
          <i4>12345</i4>
         </value>
        </member>
       </struct>
      </value>
     </data>
    </array>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>
		

Hodnoty

DATE = datum odeslání kampaně (tedy datum konkrétní rozesílky) ve formátu yyyy-mm-dd hh:mm:ss.

ID_SEND = ID rozesílky kampaně