PodporaAPI dokumentace

mailkit.report.raw.bounces

Funkce mailkit.report.raw.bounces vrací kompletní záznamy o nedoručitelných příjemcích kampaně a/nebo jejích rozesílek v RAW podobě.

Tato funkce je určena k přenosu kompletních dat k dalšímu zpracování v externích databázových systémech. Vzhledem k velkému množství dat, prodlevě v reakcích a omezení četnosti dotazů ji NEDOPORUČUJEME používat k běžné integraci, ke které jsou vhodnější rekurzivní funkce mailkit.report.message.bounces. Vzhledem k tomu, že funkce vrátí max. 25000 záznamů, je pro kompletní přenos statistik nutné iterovat záznamy uvedením ID_undelivered_log jako identifikátoru počátečního záznamu.

Ukázka API volání:

XML

<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.report.raw.bounces</methodName>
 <params>
  <param>
   <value>
    <int>client_id</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>client_md5</string>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <int>ID_message</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <int>ID_send</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <int>ID_undelivered_log</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <int>limit</int>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodCall>

JSON

{ 
  "function":"mailkit.report.raw.bounces",
  "id":"client_id",
  "md5":"client_md5",
  "parameters":{ 
    "ID_message":"12345",
    "ID_send": "123456",
    "ID_undelivered_log": "123456789",
    "limit":"1000"
  }
}

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
ID_message = ID kampaně
ID_send = ID rozesílky
ID_undelivered_log = počáteční ID záznamu, od kterého chcete, aby začal datový výstup
limit = počet záznamů, které chcete přenést (standardně 25000).

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <array>
     <data>
      <value>
       <struct>
        <member>
         <name>ID_MESSAGE</name>
         <value>
          <i4>12345</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>TEXT_STATUS</name>
         <value>
          <string>smtp; 552 4.2.2 User has full mailbox.</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>STATUS</name>
         <value>
          <string>4.2.2</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_EMAIL</name>
         <value>
          <i4>1234567890</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_SEND</name>
         <value>
          <i4>123456</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>EMAIL</name>
         <value>
          <string>email@example.com</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_SEND_MESSGE</name>
         <value>
          <i4>1234567890</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_USER_LIST</name>
         <value>
          <i4>12345</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>REMOTE_MTA</name>
         <value>
          <string>dns; mx1.seznam.cz</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_UNDELIVERED_LOG</name>
         <value>
          <i4>1</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>RECIPIENT_STATUS</name>
         <value>
          <string>permanent</string>
         </value>
        </member>
       </struct>
      </value>
      <value>
       <struct>
        <member>
         <name>ID_MESSAGE</name>
         <value>
          <i4>12345</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>TEXT_STATUS</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>STATUS</name>
         <value>
          <string>5.2.2</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_EMAIL</name>
         <value>
          <i4>1234567891</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_SEND</name>
         <value>
          <i4>123456</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>EMAIL</name>
         <value>
          <string>email1@example.com</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_SEND_MESSGE</name>
         <value>
          <i4>1234567891</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_USER_LIST</name>
         <value>
          <i4>12345</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>REMOTE_MTA</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_UNDELIVERED_LOG</name>
         <value>
          <i4>2</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>RECIPIENT_STATUS</name>
         <value>
          <string>temporary</string>
         </value>
        </member>
       </struct>
      </value>
     </data>
    </array>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>

JSON

[
 {
  "ID_MESSAGE": "12345",
  "TEXT_STATUS": "X-Postfix; Mailbox is full",
  "STATUS": "5.2.2",
  "ID_EMAIL": "1234567890",
  "ID_SEND": "123456",
  "EMAIL": "email@example.com",
  "ID_SEND_MESSGE": "1234567890",
  "ID_USER_LIST": "12345",
  "REMOTE_MTA": "",
  "ID_UNDELIVERED_LOG": "1",
  "RECIPIENT_STATUS": "permanent"
 },
 {
  "ID_MESSAGE": "12345",
  "TEXT_STATUS": "X-Postfix; Mailbox is full",
  "STATUS": "5.2.2",
  "ID_EMAIL": "1234567891",
  "ID_SEND": "123456",
  "EMAIL": "email1@example.com",
  "ID_SEND_MESSGE": "1234567891",
  "ID_USER_LIST": "12345",
  "REMOTE_MTA": "",
  "ID_UNDELIVERED_LOG": "2",
  "RECIPIENT_STATUS": "temporary"
 }
]

Hodnoty

ID_message – ID kampaně
TEXT_STATUS – chybová odpověď serveru v textové podobě
STATUS – stavový SMTP kód chyby
ID_EMAIL – ID e-mailu příjemce
ID_SEND – ID rozesílky
EMAIL – e-mailová adresa příjemce
ID_SEND_MESSGE – ID zprávy
ID_USER_LIST – ID seznamu příjemců
REMOTE_MTA – identifikace vzdáleného mail serveru
ID_UNDELIVERED_LOG – ID záznamu v logu
RECIPIENT_STATUS – aktuální status příjemce