PodporaAPI dokumentace

mailkit.mailinglist.engagement

Funkce mailkit.mailinglist.engagement vrací engagement skóre příjemců v seznamu.

Tato funkce je určena k iteraci pomocí ID_email napříč všemi příjemci za účelem získání informace o jejich engagement score v okamžiku dotazu. Protože se engagement score v čase mění, je nezbytné tato data průběžně stahovat a aktulizovat od nuly. I přesto, že skore příjemců je přepočítáváno s každou jejich aktivitou, zveřejněné hodnoty jak v API tak v uživatelském rozhraní se aktualizují jednou denně. Zákazníci, kteří odebírají data, by neměli provádět aktualizaci častěji než jednou denně. V případě častějších požadavků může dojít k automatickému omezování API rozhraní.

Ukázka API volání:

XML-RPC

<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.mailinglist.engagement</methodName>
  <params>
  <param>
   <value><int>client_id</int></value>
  </param>
  <param>
   <value><string>client_md5</string></value>
  </param>
  <param>
   <value><i4>ID_user_list</i4></value>
  </param>
  <param>
   <value><i4>ID_email</i4></value>
  </param>
  <param>
   <value><i4>limit</i4></value>
  </param>
 </params>
</methodCall>

JSON

{
 "function": "mailkit.mailinglist.engagement",
 "id": "client_id",
 "md5": "client_md5",
 "parameters": {
  "ID_user_list": "12345", 
  "ID_email": "123456789",
  "limit": 100
 }
}

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
ID_user_list * = ID seznamu příjemců
ID_email = ID e-mailu
limit = počet záznamů, které chcete přenést (standardně 25000)

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML-RPC

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <array>
    <data>
    <value>
     <struct>
      <member>
       <name>SCORE</name>
        <value><i4>5</i4></value>
      </member>
      <member>
       <name>ID_EMAIL</name>
        <value><i4>123456789</i4></value>
      </member>
      <member>
       <name>TREND</name>
        <value><i4>2</i4></value>
      </member>
      <member>
       <name>EMAIL</name>
        <value><string>example@example.eu</string></value>
      </member>
      </struct>
     </value>
     </data>
     </array>
    </value>
   </param>
  </params>
</methodResponse>

JSON

[
 {
  "TREND": 2,
  "SCORE": 5,
  "EMAIL": "example@example.eu",
  "ID_EMAIL": 123456
 }
]

Hodnoty:

EMAIL – e-mailová adresa
ID_EMAIL – ID e-mailu
SCORE – engagement skóre (může nabývat hodnot 0-5, čím vyšší hodnota tím vyšší engagement)
TREND – engagement trend (může nabývat hodnot -2, -1 pro negativní trend, 0 pro neutrální a 1, 2 pro pozitivní trend)