PodporaAPI dokumentace

mailkit.campaigns.list

Funkce mailkit.campaigns.list vrátí seznam dostupných kampaní s podrobnostmi jejich rozesílání a nastavení.

Ukázka XML-RPC volání:

XML

<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.campaigns.list</methodName>
 <params>
  <param>
   <value>
    <int>client_id</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>client_md5</string>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <int>ID_message</int>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodCall>

JSON

{ 
  "id":"client_id",
  "md5":"client_md5",
  "function":"mailkit.campaigns.list",
  "ID_message":12345
}

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.

client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.

ID_message = ID kampaně. Volitelný parametr – při vyplnění tohoto parametru vrátí funkce informace pouze o kampani s tímto ID.

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <array>
     <data>
      <value>
       <struct>
        <member>
         <name>NAME</name>
         <value>
          <string>Název kampaně</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>ID_MESSAGE</name>
         <value>
          <i4>12345</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>SUBJECT</name>
         <value>
          <string>Předmět kampaně</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>SUBJECT_B</name>
         <value>
          <string>B varianta předmětu kampaně</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>USER_LIST</name>
         <value>
          <i4>12345</i4>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>LAST_SENT</name>
         <value>
          <string>yyyy-mm-dd hh:mm:ss</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>TYPE</name>
         <value>
          <string>single</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>REPEAT</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>REPEAT_COUNT</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>DAYS</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>TIME_ZONE</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>PERIOD</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>SEND_DATE</name>
         <value>
          <string></string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>MSG_TYPE</name>
         <value>
          <string>email</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>CAMPAIGN_TYPE</name>
         <value>
          <string>normal</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>STATUS</name>
         <value>
          <string>enabled</string>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>TEST_MODE</name>
         <value>
          <boolean>FALSE</boolean>
         </value>
        </member>
        <member>
         <name>USE_AB</name>
         <value>
          <boolean>FALSE</boolean>
         </value>
        </member>
       </struct>
      </value>
     </data>
    </array>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>

JSON

[
  {
    "NAME": "Name of campaigns",
    "ID_MESSAGE": 12345,
    "SUBJECT": "Campaign subject",
    "SUBJECT_B": "Campaign subject version B",
    "MSG_TYPE": "email",
    "CAMPAIGN_TYPE": "normal",
    "USE_AB": false,
    "TEST_MODE": true,
    "SEND_DATE": "2020-12-31 00:00:01",
    "TIME_ZONE": "Europe/Prague",
    "LAST_SENT": "2020-08-31 14:15:24",
    "REPEAT": false,
    "REPEAT_COUNT": 1,
    "PERIOD": "week",
    "DAYS": "1,3,7"
    "STATUS": "enabled",
    "TYPE": "single",
    "TEST_MODE": false,
    "USER_LIST": [
      123,
      456
    ]
  }
]

Hodnoty

NAME = jméno kampaně
ID_MESSAGE = ID kampaně
SUBJECT = předmět kampaně
SUBJECT_B = předmět B verze kampaně (pokud se liší od hlavního předmětu)
USER_LIST = ID seznamu/seznamů příjemců, který je přiřazen ke kampani. V případě více seznamů, jsou jednotlivá ID oddělena čárkou.
LAST_SENT = datum posledního odeslání dané kampaně. Ve formátu yyyy-mm-dd hh:mm:ss
TYPE = typ (posledního) odeslání kampaně.

 • immediate = okamžité odeslání kampaně
 • single = bezobslužné odeslání kampaně
 • multiple = plánované odeslání kampaně (automaticky opakovaně odesílaná kampaň)

REPEAT = nabývá hodnoty TRUE v případě, že je u kampaně nastavené plánované odesílání
REPEAT_COUNT = zda a v jakém intervalu se opakuje plánované odeslání kampaně. Hodnoty 1 až x
DAYS = v jaké dny se kampaň bude rozesílat v případě nastaveného plánovaného odesílání kampaně. Vrací hodnoty 1 až 7 (1= pondělí, 7= neděle)
TIME_ZONE = časové pásmo, které je nastavené u plánovaného odesílání kampaně. Nabývá hodnot -12:00 (pro UTC-12) až 12:00 (pro UTC+12)
PERIOD = perioda, v jaké se odesílá kampaň při plánovaném odesílání

 • week = týdně
 • month = měsíčně

SEND_DATE = datum příštího odeslání dané kampaně. Ve formátu yyyy-mm-dd hh:mm:ss
MSG_TYPE = typ zprávy (e-mail, sms, apush, wpush)
CAMPAIGN_TYPE = druh kampaně (normal, remarketing)
STATUS = stav kampaně (enabled, disabled)
TEST_MODE = zda je kampaň v testovacím režimu (true/false)
USE_AB = zde má kampaň zapnutý A/B test (true/false)