PodporaAPI dokumentace

mailkit.sendmail_mass.results

Funkce mailkit.sendmail_mass.results vrací možné chyby po použití funkce mailkit.sendmail_mass.

Funkci mailkit.sendmail_mass.results doporučujeme volat nejdříve 30 minut po zavolání funkce mailkit.sendmail_mass. V případě dřívějšího volaní nemusí být ještě známy všechny výsledky.

Ukázka API volání:

XML-RPC

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.sendmail_mass.results</methodName>
 <params>
  <param>
   <value>
    <int>client_id</int>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <string>client_md5</string>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <i4>id_send</i4>
   </value>
  </param>
  <param>
   <value>
    <i4>request_id</i4>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodCall>
		

JSON

{
  "function": "mailkit.sendmail_mass.results",
  "id": "client_id",
  "md5": "client_md5",
  "parameters": {
    "ID_send": id_send,
    "request_id": request_id
  }
}  

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
id_send = ID rozesílky
request_id * = ID požadavku

* povinný parametr

Odpověď při úspěšném volání bez chyb:

XML-RPC

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <struct>
     <member>
      <name>status</name>
      <value>
       <string>OK</string>
      </value>
     </member>
    </struct>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>
		

JSON

{
  "error_status": 0,
  "status": "OK"
}

Hodnoty

status = OK = v požadavku / v konkrétním id_send požadavku nenastala (nebo se dosud neobjevila) žádná chyba. Tento stav se vrací i tehdy, kdy je požadavek stále zpracováván.

Odpověď při úspěšném volání s chybami:

XML-RPC

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
  <param>
   <value>
    <struct>
     <member>
      <name>status</name>
      <value>
       <string>ERROR</string>
      </value>
     </member>
     <member>
      <name>results</name>
      <value>
       <array>
        <data>
         <value>
          <struct>
           <member>
            <name>ERROR_CODE</name>
            <value>
             <i4>1</i4>
            </value>
           </member>
					 <member>
            <name>INFO</name>
            <value>
             <string>url return null</string>
            </value>
           </member>
					 <member>
            <name>DATE</name>
            <value>
             <string>2015-05-13 09:43:50</string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>ID_EMAIL</name>
            <value>
             <i4>123456789</i4>
            </value>
           </member>
					 <member>
            <name>EMAIL</name>
            <value>
             <string>mail@mail.cz</string>
            </value>
           </member>
           <member>
            <name>ID_SEND</name>
            <value>
             <i4>12345</i4>
            </value>
           </member>
					 <member>
            <name>ID_SEND_MESSAGE</name>
            <value>
             <i4>123456789</i4>
            </value>
           </member>
          </struct>
         </value>
        </data>
       </array>
      </value>
     </member>
    </struct>
   </value>
  </param>
 </params>
</methodResponse>
		

JSON

{
  "error_status": 1,
  "status": "ERROR",
  "results": [
    {
      "ID_SEND_MESSAGE": 0,
      "ID_SEND": 0,
      "ID_EMAIL": 0,
      "DATE": "2020-09-07 14:24:13",
      "EMAIL": "mail@mail.cz",
      "ERROR_CODE": 4,
      "INFO": "missing mailinglist_id"
    }
  ]
}

Hodnoty

status = ERROR = v požadavku / konkrétním id_send požadavku nastaly níže uvedené chyby, díky kterým nebyly zprávy daným příjemcům odeslány

results:
ERROR_CODE

 • 1 = nebylo možné připojit přílohu (příloha nenalezena / nejedná se o transakční kampaň)
 • 2 = e-mailová adresa příjemce měla nevalidní formát
 • 3 = e-mailová adresa příjemce chyběla
 • 4 = bylo zadáno neplatné mailinglist_id
 • 5 = bylo zadáno neplatné id_message (campaign_id)
 • 6 = e-malová adresa příjemce byla odhlášena
 • 7 = kampaň neměla nastavenou odesílací adresu
 • 8 = neplatný soubor šablony

INFO = popis chyby
DATE = datum a čas zpracování požadavku
EMAIL = e-mailová adresa příjemce
ID_EMAIL # = ID e-mailové adresy
ID_SEND # = ID rozesílky
ID_SEND_MESSAGE # = ID neodeslané zprávy (individuální údaj pro každého příjemce)

# může vrátit hodnotu 0 a to v případě, kdy nedošlo k založení e-mailu, vytvoření rozesílky / konkrétní zprávy pro příjemce