PodporaAPI dokumentace

mailkit.campaigns.schedule.cancel

Funkce mailkit.campaigns.schedule.cancel zruší naplánovanou rozesílku.

Ukázka API volání:

XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<methodCall>
 <methodName>mailkit.campaigns.schedule.cancel</methodName>
 <params>
 <param>
  <value>
  <int>client_id</int>
  </value>
 </param>
 <param>
  <value>
  <string>client_md5</string>
  </value>
 </param>
 <param>
  <value>
  <i4>123456</i4>
  </value>
 </param>
 <param>
  <value>
  <struct>
   <member>
   <name>ID_send_message_queue</name>
   <value>
    <string>123</string>
   </value>
   </member>
  </struct>
  </value>
 </param>
 </params>
</methodCall>

JSON

{ 
  "function":"mailkit.campaign.schedule.cancel,
  "id":"client_id",
  "md5":"client_md5",
   "parameters":{ 
   "ID_message": "123456”,
   “ID_send_message_queue”:”123”
  }  
}

Hodnoty

client_id * = API ID naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
client_md5 * = MD5 kód naleznete ve svém Mailkit účtu v menu Profil / Integrace.
ID_message * = ID kampaně
ID_send_message_queue * = ID naplánované rozesílky (vrací funkce mailkit.campaigns.schedule.list)

* povinný parametr

Po úspěšném volání se vrací:

XML-RPC

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<methodResponse>
 <params>
 <param>
  <value>
  <string>Canceled</string>
  </value>
 </param>
 </params>
</methodResponse>

JSON

{
  "error_status": 0,
  "error": "Canceled"
}

Hodnoty:

Canceled = čekající rozesílka byla zrušena

Při error / error_status = 1 ... nastala chyba:
Invalid ID_message = neplatné ID kampaně
Invalid status cancel
 = ID již zpracované čekající rozesílky (již byla zrušena, nebo odeslána)
Invalid ID_send_message_queue = neplatné ID čekající rozesílky