Datová analytika ve středu zájmu

15 October, 2019

Mailkit se vždy zaměřoval na budování e-mailové marketingové platformy, která maximálně využívá data. Od zdrojů dat, které umožňují snadnou integraci, až po šablony, které marketérům umožňují automatizovat velké množství jejich práce. Naše orientace na data zde však nekončí. Poslední aktualizace totiž přinesla dvě důležité integrace – Google BigQuery a Exponea Experience Cloud.

Google BigQuery

Většina z vás pravděpodobně ví, co je Google BigQuery. Pro ty, kteří BigQuery ještě neznají, jedná se o cloudové datové úložiště od Googlu. Jednou z velkých výhod BigQuery je rychlost při zpracování velkého množství dat, ale také integrace s ostatními službami Google a systémy třetích stran.

BigQuery jako takové často slouží marketérům jako centrální úložiště dat z různých marketingových platforem, což umožňuje rozsáhlou analýzu pomocí nástrojů Google. Můžete přistupovat k datům přímo z Google Data Studio a vytvářet si vlastní interaktivní přehledy. AI platforma umožňuje vytvářet notebooky pro strojové učení nad vašimi daty.

S rostoucím zájmem našich zákazníků o rozšířenou analytiku jsme implementovali integraci BigQuery pro všechna data o chování příjemců. Znamená to, že veškerá data, která shromažďujeme o vašich kampaních a chování příjemců, lze mít dostupná v BigQuery, pokud si necháte tuto integraci aktivovat. Jediné, co musíte udělat, je nastavit Service Account v konzoli Google Cloud pro projekt, do kterého chcete ukládat data z Mailkitu, a vytvořit klíč ve formátu JSON. Dále musíte v IAM & admin přiřadit oprávnění BigCloud Admin. Jakmile založíte a nastavíte přístup, zašlete nám JSON klíč, který jste vytvořili.

Exponea Experience Cloud

Exponea si vybudovala velmi silné postavení v segmentu e-commerce a maloobchodu díky svému marketingovému cloudu. Jejich platforma umožňuje velmi elegantní správu kampaní napříč marketingovými kanály. Jedním z klíčových marketingových kanálů je samozřejmě e-mail. Zatímco ve výchozím nastavení používá Exponea k odesílání e-mailů Mailgun, je pro zákazníky, kteří vyžadují doručitelnost nejvyšší úrovně, k dispozici také integrace s Mailkitem.

Zákazníci Exponea mohli posílat své e-maily přes Mailkit již dříve díky napojení na API Mailkitu na straně Exponea. Nyní mohou zákazníci, kteří používají obě platformy, využívat integraci ze strany Mailkitu, která v reálném čase předává kompletní data o aktivitách do systému Exponea. To umožňuje našim zákazníkům využívajícím Exponea spravovat všechny kampaně v rámci scénářů v rozhraní Exponea. Díky tomu mohou využít výhod obou platforem bez nutnosti kompromisu v oblasti funkcí nebo doručitelnosti e-mailů.

Napojte se

Protože obě tyto integrace předávají osobní údaje třetí straně a tyto strany se stávají dílčími zpracovateli, je nutné požádat o aktivaci integrace pomocí našeho helpdesku. Náš tým vám rád zodpoví veškeré vaše dotazy a pomůže s integrací.