Trendy v e-mailovém marketingu pro rok 2016

27 January, 2016 Analýza

Digitální marketing se každý rok rapidně mění zároveň s rozvojem nových služeb a metod propagace. Zatímco vznikají a zanikají nové kanály, případně se zvyšuje či snižuje jejich důležitost, e-mailový marketing má stále svou pevnou pozici, která v průběhu let naopak posiluje.

Nové marketingové kanály přinesly velké množství změn i do oblasti e-mailového marketingu a to jak v oblasti přípravy kampaní, tak jejich realizace. Reklama na sociálních sítích ovlivnila celkový přístup k digitálnímu marketingu - od přípravy designu až po realizaci kampaně. V roce 2016 proto lze čekat výrazně vyšší míru využití známých marketingových postupů pro zvýšení efektivity e-mail marketingových kampaní.

Jaké trendy rok 2016 přinese?

  1. Responsivní design a čtení e-mailů na mobilních zařízeních

V tomto roce překročí v ČR podíl čtení e-mailů na mobilních zařízeních hranici 50 procent ve všech segmentech, a proto se žádný marketér nevyhne tomu, aby přehodnotil grafické zpracování svých kampaní.

Příprava nových šablon s responsivním designem bude zásadní výzvou pro nejedno marketingové oddělení, kde se doposud pracovalo s plně obrázkovými maily. Tato změna však nepřinese pouze náklady na redesign, ale naopak i zásadní výhody ve formě lepší využitelnosti a v případě správné realizace i vyšší úspěšnosti.

Stále rostoucí podíl příjemců na mobilních zařízeních bude v roce 2016 jedna z nejpodstatnějších událostí.

  1. Personalizace a segmentace

Napříč všemi reklamními kanály se potvrzuje, že příjemci výrazně více akceptují nabídky, které jsou jim připraveny na míru, a v e-mailovém marketingu toto platí dvojnásob. Zákazníci jsou dnes zahlceni velkým množstvím e-mailů, personalizace a segmentace se stává zásadním nástrojem pro udržení úspěšnosti kampaní.

Personalizace a segmentace kampaní bude znamenat zvýšené nároky na marketingová oddělení, bude vyžadovat lepší a rozsáhlejší přípravu obsahu, ten bude nicméně využitelný pro velké množství digitálních kanálů. Náročnost přípravy pomohou snížit profesionální nástroje, které umožní propojit personalizační data a jejich zpracování a využití pro web, e-mail i další kanály. Zásadním přínosem pak budou dobře připravené responsivní šablony, které pomohou zjednodušit proces přípravy a realizace personalizovaných e-mailových kampaní.

  1. Obsah tvořený uživateli

V posledních letech jsme pozorovali nárůst využití uživatelského obsahu na úkor klasického firemního copywritingu. Ať už jde o příspěvky na diskuzních fórech, sociálních sítích, příspěvky na blozích, účinnost příspěvků psaných uživateli je neoddiskutovatelná.

Uživatelský obsah se tak v tomto roce stane i součástí e-mailových kampaní, kde uživatelské příspěvky ze sociálních sítí, diskuzních fór a blogů pomohou podpořit pozitivní image produktů. Tyto uživatelské mikrorecenze mohou nahradit popisy produktů a podpořit v příjemci důvěru v nabízené zboží či služby.

  1. Transparentnější komunikace

Nejasná a netransparentní komunikace se zákazníkem byla v předchozích letech velkým problémem mnoha značek a jejich kampaní. I přes proklamovanou orientaci na zákazníka jsme viděli velké množství kampaní, které zcela ignorovaly potřeby příjemce a soustředily se téměř výhradně na potřeby odesílatele.

Společnosti se více zaměří na komunikaci se zákazníkem a poskytování detailnějších informací pomocí transakčních kampaní. Ať už se bude jednat o notifikace o procesu vyřízení objednávky, nebo krátkou zprávu informující o plánovaných změnách, které mohou mít vliv na zákazníka, důraz bude kladen na spokojenost a informovanost klienta.

  1. Nové předpovědi konce e-mailu

Jako každý rok se jistě objeví nové předpovědi o tom, jak bude e-mail něčím nahrazen, nepochybně přijde i nějaká aplikace, která bude mít ambice být náhradou. Děje se tomu tak posledních minimálně pět let, ale zatím je e-mail stále jedním z nejpodstatnějších nástrojů komunikace i marketingu. Bez e-mailové adresy se neobejdeme ani v sociálních sítích, ani v zaměstnání, ani v dalších online službách.

Rok 2016 před mnoho marketérů postaví nové výzvy, ale v kontextu současných trendů se bude jednat o kroky, které přinesou nemalé výsledky. Příprava nových responsivních šablon se může zdát drahou a náročnou, ale několikanásobně se vrátí při použití personalizace a využití uživatelského obsahu. Nové šablony navíc umožní lépe zareagovat na hrozbu v podobě čtení e-mailů na mobilních zařízeních, zejména na chytrých telefonech.

Vyšší transparentnost sice zvýší množství odesílaných transakčních zpráv, ale povede také ke zvýšené informovanosti a spokojenosti zákazníků a snížení nákladů na zákaznickou podporu na call centru.

Pro odesílatele bude tento rok znamenat nutnost profesionalizace a zvýšení úsilí věnovaného přípravě kampaní a používání pokročilejších řešení pro správu kampaní, segmentaci příjemců a personalizaci obsahu.

Příjemci se mohou těšit na pokles množství plošných kampaní nabízejících všem stejně nepotřebné produkty v obtěžujícím formátu. Personalizovaný obsah povede k celkovému poklesu objemu zpráv ale se zvýšenou hodnotou a úspěšností.

Již od konce roku 2015 pomáháme s přípravou nových šablon a kampaní několika klientům, kteří plánují aktualizovat svou strategii v prvním čtvrtletí roku 2016 a věříme, že stejnou cestou se vydají i další společnosti.