E-mail marketingový a e-commerce průzkum 2017 - část I.: Jak Češi využívají internet

30 May, 2017 Průzkum trhu

V březnu 2017 naše společnost nechala udělat první komplexní průzkum českého trhu na téma e-mailing, kterého se zúčastnilo přes 500 respondentů z celé republiky. Mimo jiné jsme se také zajímali o to, jak Češi využívají internet, co nejčastěji vyhledávají, jaká zařízení jim k tomu slouží a kolik času celkově na internetu tráví.

První otázkou jsme se samozřejmě pustili do zjišťování, jak často Češi internet využívají. Výsledky nás nepřekvapily. Z průzkumu totiž vyplynulo, že mladí lidé mezi 18-29 lety jsou online neustále. 58 % z nich využívá internet několikrát za hodinu. Starší generace naopak preferuje internet po dávkách a připojuje se několikrát denně.

Čím se Češi připojují k internetu

Dalšími otázkami jsme pátrali po tom, jaká zařízení Češi vlastní, ze kterých se k internetu nejčastěji připojují a jak často. Odpovědi dotazovaných ukazují, že pevné stolní počítače jsou používané především v kanceláři. Jejich počet v domácnostech se snižuje. Většina oslovených vlastní především notebook a chytrý telefon. Těmito zařízeními se také nejčastěji připojují k internetu.

Je zajímavé, že ve věkové kategorii 45-59 let je využívání různých zařízení rozloženo téměř rovnoměrně mezi Notebook, Smartphone a stolní počítač. Tato čísla dokazují, že mít v dnešní době responsivní web i e-mail není pouze doplňkem, ale nutností.

Oblíbenost Smartphonů ve věkové kategorii 18-29 dokazuje i pohled na nejčastěji používaná zařízení. Zde je také vidět, že Tablety jsou využívané defacto velmi okrajově a úspěch mají nejvíce u třicátníků.

K čemu Češi využívají internet

Češi nejvíce internet využívají k tomu, co lze považovat za hlavní hodnotu internetu - vyhledávání, komunikaci pomocí e-mailů a získávání aktuálních zpráv. Na sociálních sítích jako je Facebook, Twitter a Google plus tráví svůj čas především lidé z nejmladší kategorie.

Zatímco ženy jsou aktivnější ve využívání sociálních sítí a komunikaci pomocí komunikátorů jako jsou Skype, WhatsApp či Snapchat, muži naopak věnují více času sledování aktuálního dění.

Sledování videa na YouTube několikrát denně je vlastní pouze věkové kategorii 18-29 let a v ostatních kategoriích dramaticky klesá. Pojďme se tedy podívat na všechny druhy aktivit podle jejich četnosti.

Graf nám jasně ukazuje aktivity, které jsou pro české uživatele nejdůležitější z pohledu každodenního užívání, ale i ty, kterým se věnují pravidelně ale méně často. Takovou pravidelnou aktivitou je internetové bankovnictví, které využívá 48,9 % uživatelů několikrát týdně a méně často pak 23,3 %. Naopak aktivity jako je sledování TV, poslech rádia či hudby, online hry, erotika a stahování patří mezi nárazové aktivity, kterým se zároveň zcela vyhýbá vysoké procento respondentů. Naopak na druhém konci spektra je nakupování, se kterým má zkušenost 96,9 % respondentů a pravidelně se nákupům na internetu věnují.

Co kupují Češi na internetu

Asi nikoho nepřekvapí, že ne každý typ zboží se kupuje často a že určité segmenty jsou doménou žen a jiné zase mužů. Nákupy oblečení přes internet či nákupy použitých věcí jsou doménou žen. Několikrát do roka oblečení nakoupí 50 % žen, zatímco u mužů je to tak pouze u 32,4 %. Naopak muži si několikrát do roka dopřejí nákup elektroniky ve 33,6 % oproti 22,8 % žen, či software a PC doplňky.

Neméně zajimavé jsou pak statistiky všech segmentů a frekvence nakupování. Trendem poslední doby je nakupování potravin online. Nákup si lehce vložíte do virtuálního košíku, stisknete tlačítko “objednat” a víc s tím neztrácíte čas. Pak už jen čekáte až vám kurýr nákup přiveze domů. Takto pohodlně můžete nakoupit na několika českých e-shopech. Nejznámější jsou např. rohlík.cz, kolonial.cz, košík.cz, atd. Potraviny však pravidelně online nakupuje pouze 5 % Čechů. 18,5 % dotazovaných z nejmladší věkové kategorie tuto možnost využije několikrát ročně, ale 70 % lidí ve věku 45-59 let potraviny online nenakoupilo ještě nikdy. Dalším segmentem, který má obrovský prostor růstu jsou pak lékárny kde 57,6 % respondentů uvádí, že nemají s nákupem žádnou zkušenost.

Příště se budeme věnovat údajům týkajících se užívání zabezpečení počítačů, užívání antivirů a antispamů a obecně ochrany a zneužití údajů.

Veškerá publikovaná data je možné volně použít v případě uvedení zdroje. Pokud máte zájem o detailnější data včetně sociografie a demografie respondentů, neváhejte nás kontaktovat.