E-mail marketingový a e-commerce průzkum 2017 - část II.

31 July, 2017 Průzkum trhu

V březnu 2017 nechala naše společnost udělat první komplexní průzkum českého trhu na téma e-mailing, zúčastnilo se ho přes 500 respondentů z celé republiky. V první části jsme se věnovali otázkám jak Češi využívají internet, co nejčastěji vyhledávají, jaká zařízení jim k tomu slouží a kolik času celkově na internetu tráví.

Dnes se budeme zabývat tím, jaká opatření Češi používají pro svá zařízení, aby zabránili napadení viry.

První otázku jsme směřovali k samotnému připojení k internetu. Zajímalo nás, pomocí jakých technologií se Češi připojují k internetu a průzkum ukazuje, že 63 % dotazovaných využívá WiFi, 22 % volí připojení pomocí mobilního operátora a 15 % se připojuje přes kabelovou TV.

Jak Češi zabezpečují svá zařízení?

Z našeho průzkumu je jasné, že více než polovina dotazovaných dává přednost neplaceným antivirovým programům před placenými, ať už se jedná o zabezpečení jakéhokoli zařízení. Zabezpečení PC a notebooků uživatelé nepodceňují, což se ovšem nedá říci o mobilních telefonech a tabletech. Tato zařízení podle odpovědí respondentů zůstávají poměrně často nezabezpečena, u tabletů je to čtvrtina a u mobilů dokonce třetina přístrojů.

Jak se tedy v oblasti zabezpečení uživatelé o svá zařízení starají? Placené služby pro zálohování dat jsou využívány jen zlomkem uživatelů, zálohování zdarma je většinou využíváno v polovině případů. Poměrně alarmujícím zjištěním výzkumu je fakt, že data prý vůbec nezálohuje 47 % PC, 44 % notebooků, 51 % tabletů a 45 % telefonů.

60 % z dotazovaných lidí uvádí, že jejich zařízení bylo někdy napadeno virem. V kategorii nejmladších uživatelů ve věku 18-29 let má tuto zkušenost 70 % z nich. Souvisí to s jevem bezstarostného zveřejňování jakýchkoliv citlivých dat na internetu. Mladí uživatelé se prostě internetu navzdory své větší zkušenosti s moderními technologiemi nebojí a proto jsou jejich data snáze zneužitelná.

Jedním z léty prověřených a stále dobře fungujících způsobů napadení je cesta přes přílohu e-mailu. Zavirovanou přílohu otevřelo 24 % dotazovaných. Ti, kteří jsou online velmi často, tedy několikrát za hodinu, mají také častěji problémy s otevřením zavirované přílohy e-mailu. Neplatí tedy možná domněnka, že ti, kteří jsou online často, jsou při práci s přílohami uživateli pozornějšími a opatrnějšími.

Častým cílem útočníků na internetu jsou velmi citlivé bankovní údaje. Podle našeho průzkumu obdržela falešnou výzvu k aktualizaci svých údajů na internetovém bankovnictví pětina dotazovaných. Zajímavé je, že obdržení podobné výzvy přiznalo o 10 % více mužů. Útočníci se v této oblasti celkem pochopitelně zaměřují především na lidi z větších měst a s vyšším finančním příjmem, přesněji řečeno lidé s těmito charakteristikami tento druh útoku častěji přiznávají.

Nezapomínejte, že se zabezpečením souvisí i cookies...

Podle odpovědí z otázek směřovaných na cookies je vidět, že muži jsou všeobecně při používání internetu opatrnější než ženy. Co je cookies, ví 82 % mužů a jenom 65 % žen.

Většina těchto lidí cookies kontroluje nebo maže, což je správné. Dělá to 81 %  dotazovaných mužů a 60 % žen.

Jsme rádi, že skoro polovina dotazovaných nejdříve zvažuje, zda s cookies souhlasit a povolit používání souborů či ne. Naopak znepokojivým zjištěním je fakt, že 52 % uživatelů z nejmladší věkové kategorie toto nezvažuje vůbec a vždy s ukládáním cookies automaticky souhlasí.

Nezapomínejte, že osobní údaje mají nejen na internetu cenu zlata, nenechávejte je veřejně přístupné a nezabezpečené!
O okrajových věcech, jako jsou cookies, jsou lidé poměrně dobře informováni, ale v těch důležitých a podstatných oblastech je míra zabezpečení velmi nízká a je alarmující, kolik lidí se setkává s viry, phishingem a se zneužitím osobních údajů.

V dalším článku se budeme věnovat tomu, jak Češi vnímají SPAM a jak proti němu bojují.