E-mail marketingový a e-commerce průzkum 2017 - část III.

9 October, 2017 Průzkum trhu

Na základě komplexního průzkumu zaměřeného na e-mailing, který naše společnost nechala udělat v březnu tohoto roku, vychází již třetí článek. V těch předchozích jsme se věnovali tomu, jak Češi využívají internet a jaká opatření používají k tomu, aby zabránili napadení jejich zařízení viry. Dnes se budeme zajímat o to, jak Češi vnímají SPAM a jak proti němu bojují.

Když se řekne SPAM…

První otázku jsme směrovali na to, co se lidem vybaví, když se řekne slovo spam. Nic pozitivního pod tímto pojmem nehledejte. Muži si se spamem spojují nevyžádanou poštu (35,8 %), obtěžování (26,8 %) a reklamu (17,7 %). Ženy si také při vyslovení slova spam vzpomenou na nevyžádanou poštu (38,9 %), poté viry (22,6 %) a reklamu (14,4 %).
Čísla z našeho průzkumu také ukazují, že čím vyšší dosažené vzdělání, tím více si Češi spojují spam s nevyžádanou poštou.

Většina dotazovaných (64,2 %) se shoduje, že spam nejlépe vystihuje spojení nevyžádaná pošta. 

Zajímali jsme se také o to, kolik spamů Češi během jednoho týdne najdou ve svých e-mailových schránkách. Čísla jsou vysoká. 36,8 % dotázaných uvádí, že týdně obdrží mezi 16 a 50 zprávami tohoto typu.

A jak proti spamu Češi bojují?

Spam nechce ve své e-mailové schránce nikdo, a tak nás zajímalo, jak proti němu příjemci bojují. Objem spamu se snaží snižovat 53,1 % mužů a pouze 32,7 % žen.

Jako nejčastější řešení používají ženy i muži nastavení pravidla pro ukládání spamu v e-mailovém účtu, popřípadě zaškrtnou, že již dále nechtějí být odesílatelem obesíláni.

75,6 % mužů a 63,1 % žen bojuje proti spamu tím, že e-mail za SPAM označí. Bohužel pouze 0,5 % dotazovaných podá stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. ÚOOÚ potřebuje více stížností, aby mohl proti spammerům zakročit. Více informací o právech příjemců je možné nalézt na Dobryemail.cz.

Polovina dotazovaných žen i mužů se shoduje, že e-mail označí za spam tehdy, když neznají odesílatele. V případě, že se jim text nezdá, označí jej také za spam. Za spam považují samozřejmě i to, když automaticky spadne do složky spam.

Při kontrole obsahu e-mailů jsou ženy opatrnější než muži. 41 % žen nikdy neotevře spam, zatímco se takto zachová pouze 28,6 % mužů.

55,2 % dotazovaných označí spam tehdy, když se nepřihlásili k odběru e-mailů. Někdy se stane, že příjemci zapomenou, zda se k odběru vašich e-mailů přihlásili či nepřihlásili. Pomoci jim můžete zasíláním relevantního obsahu a správným načasováním.

48,7 % respondentů označí e-mail za spam, když obsah zprávy není relevantní. Ženy jsou v tomto ohledu tolerantnější (činí jich to 43,6 %), než muži, kterých se takto zachová 53,9 %. Přesto by marketéři neměli zapomínat, že obsah zprávy je to, co udržuje příjemce aktivního. Personalizace e-mailů není dneska žádnou novinkou. Přesto čísla z průzkumu dokazují, že marketéři personalizaci e-mailů stále nevěnují patřičnou pozornost.

40,3 % dotazovaných označí e-mail za spam i tehdy, když je odesílatel e-maily bombarduje velmi často. Odesílatel by se měl řídit tím, že bude e-maily posílat jen tehdy, když má opravdu co říct. Frekvence zasílání zpráv by měla respektovat nejen potřeby odesílatele, ale především přání příjemce. Pokud příjemce nereaguje, je potřeba snížit frekvenci.

Na závěr bychom rádi připomněli, že e-mail marketing je nástroj pro posílení vztahu se zákazníkem. O příjemce je potřeba pečovat a klást ho na první místo. Proto odesílejte jen takové zprávy, které budou mít pro příjemce přidanou hodnotu. A nezapomínejte, že méně je někdy více. E-maily posílejte pouze tak často, jak to příjemce bude bavit. Tímto můžete zabránit, aby vaše zprávy byly označeny za spam, nebo rovnou byly penalizovány přímo od poskytovatele. Reputace se napravuje velmi těžce a mnohdy je i nenapravitelná.

Další informace, které mohou odesílatelům pomoci v jejich strategii, najdete na Dobryemail.cz.

V dalším článku se budeme věnovat tomu, jak Češi pracují se soukromými e-maily.