Jak získat seznam příjemců

12 July, 2010 Best practiceNávody

Základem správného emailingu je kvalitní databáze příjemců, protože jen s kvalitní databází dosáhnete požadovaných výsledků. V email marketingu jde totiž především o oslovení příjemců, kteří vás pokud možno znají a dá se tedy předpokládat, že budou mít zájem i o vaše produkty nebo služby.

Jak získat kvalitní seznam příjemců

Kvalitní databázi určitě nezískáte nákupem od jiného subjektu. Vlastní databázi je třeba si vybudovat. Ze statistik vychází, že kampaň rozeslána i na několik málo stovek příjemců, ale z vlastní vybudované databáze, dosáhne daleko lepších výsledků než kampaně zaslané na desetitisíce adres.

Budování vlastní databáze

Pokud zatím vlastní databázi nemáte, začněte na ní co nejdříve pracovat. Prvním krokem může být umístění přihlašovacího políčka pro odběr newsletteru na váš web. Získáte tak nejrelevantnější seznam příjemců. Vedle toho pořádejte ankety – ptejte se lidí na jejich názory a odměňte je za to. Vyhlašujte soutěže nebo hry, prostřednictvím kterých můžete kontakty získat. Nabídněte svým návštěvníkům webu zajímavý dárek, slevový kupón nebo něco navíc, aby měli důvod se zaregistrovat. Poskytněte registrovaným čtenářům unikátní informace. To vše jsou metody jak velmi snadno získat kvalitní seznam příjemců za nízké náklady. Někdy se může jednat o dlouhodobější proces, ale určitě se vyplatí.

Pokud nemáte dostatečné množství návštěvníků na webu, které by zajistilo uspokojivé naplnění databáze, využijte jiných forem internetového marketingu pro jejich přilákání. Vytvořte speciální PPC kampaně, zvyšujte návštěvnost prostřednictvím SEO nebo využijte i off-line kampaní.

Ze statistik jasně vychází, že s vlastní databází dosáhnete daleko lepších výsledků než s databází zakoupenou od jiných subjektů!

Nákup databáze

Nákup databáze je také možností. Ale vězte, že oslovujete zcela cizí lidí, kteří nic neví o vás a vlastně ani vy nic o nich. I když databáze lze segmentovat například dle pohlaví, věku a dalších jiných kritérií, stejně se jedná o lidi, kteří nikdy neprojevili zájem o vaše produkty. Proč by se to mělo emailovou kampaní na takto nakoupenou databázi změnit? Ve většině případů nezmění. Tyto formy rozesílky dosahují tristních výsledků a navíc jsou neúměrně drahé. A to zvláště po přepočtu na cenu za konverzi. Kupované databáze často nejsou ani opt-in. To znamená, že subjekt, od kterého databázi kupujete, nemá svolení příjemců pro zasílání obchodních sdělení a vy je tak nejprve musíte o toto svolení požádat. Samozřejmě na vaše náklady. To už z podstaty věci výsledky hodně limituje. 
Existují také služby, které mají opt-in databáze, ale rozesílku zajišťují sami prostřednictvím svého systému. Zde zase narážíte na nevýhodu, kdy nemáte kampaň pod vlastní kontrolou.

A jsou tedy situace, kdy se vyplatí nákup databáze? Pro většinu klientů ne. Může se to vyplatit, pokud potřebujete masově oslovit velkou skupinu příjemců a zároveň nabízíte něco zvláště výjimečného nebo výhodného. Případně pro jednorázovou kampaň. Ale to už sklouzáváme od primárního určení emailového marketingu, který je především o budování dlouhodobého vztahu se zákazníkem. A pokud už se k nákupu databáze uchýlíte, určitě vedle toho budujte i vlastní databázi. Výsledky tak můžete později i snadno porovnat.

FaktorBudování vlastní databázeNákup databáze
Kvalita Vysoká Nízká
Rychlost Nízká Vysoká
Cena Nízká Vysoká

S příjemci je třeba dále pracovat

Potom co si vybudujete dostatečně velkou databázi a rozešlete svou první emailovou kampaň, je třeba s databází dále pracovat. Naslouchejte svým příjemcům, komunikujte s nimi, a to pokud možno individuálně – personalizujte obsah sdělení. Umožněte nastavit jim odebírání jen témat nebo informací, které je skutečně zajímají. To vše předurčuje budoucí kampaně k nejlepším výsledkům.

Autor: Miroslav Rojek, ATAXO

S úpravou byl článek publikován v červnovém čísle časopisu DIREKT.