Detailní omezení doručování

6 September, 2006 Novinky

Tentokrát jsme rozšířili možnosti cílení Mailkitu o novou funkci zvanou omezení doručování.

Tato funkce umožňuje omezit doručování Vaší kampaně na určitou podskupinu příjemců z Vašeho seznamu na základě podmínek.