Češi se stále před přečtením nového e-mailu dívají hlavně na to, kdo jim ho poslal

1 October, 2019

Po obdržení nového e-mailu se většina Čechů nejdříve podívá na to, kdo je jeho odesílatelem. Toto činí 69,1 % dotázaných. Předmět si v prvním kroku prohlédne 15,3 % respondentů. Stručný obsah prozkoumá 8,2 % Čechů. S obsahem e-mailu se hned seznámí 7,3 % dotazovaných. Vyplynulo to z výzkumu, který si u agentury STEM/MARK nechala v roce 2018 zpracovat společnost Mailkit, která se věnuje vytváření nástroje pro rozesílání a správu e-mailingových kampaní.

Pokud chcete oslovit nové či potenciální zákazníky e-maily, je nutné pamatovat především na reputaci a známost odesílatele. Může to znamenat i to, že váš e-mail příjemce ani dál zkoumat nebude. Předmět, kterému se často přikládá velký význam, není zdaleka tak důležitý,” říká Jakub Olexa, ředitel společnosti Mailkit.

Předchozí výzkum pro Mailkit realizovaný v roce 2017 stejnou agenturou dospěl k podobným závěrům. Při obdržení nového e-mailu si téměř tři čtvrtiny Čechů (72 %) jako první všímaly toho, kdo je jeho odesílatelem. Předmět nejdříve kontrolovalo 12 % respondentů. Obsah zprávy, stejně jako jeho stručnější variantu si tehdy prohlíželo shodně 8 % dotázaných.

Čísla ze zahraničí (zdroj) uvádějí odesílatele jako rozhodující důvod pro otevření e-mailu v 64 % případů, předmět v 47 %. 

Při porovnání chování jednotlivých pohlaví je patrné, že na předmět se nejdříve dívají muži víc než ženy – odpovědělo takto 18,8 % mužů vs. 11,6 % žen. Na odesílatele se naopak více dívají ženy – 67,1 % mužů vs. 71,2 % žen. Obsah e-mailové zprávy také kontrolují častěji ženy než muži – 6,2 % mužů vs. 8,6 % žen. To samé platí pro stručný obsah – 7,9 % mužů vs. 8,6 % žen.

Zajímavé je, že s obsahem e-mailu se nejdříve častěji seznamují lidé bez maturitní zkoušky. Odpovědělo takto 10,7 % dotázaných, kteří dosáhli tohoto stupně vzdělání. Naopak ti, kteří se mohou pochlubit dokončeným vysokoškolským vzděláním se ve srovnání s obecnou populací dívají častěji na předmět e-mailu. Obsah e-mailu naopak v prvním kroku zkoumají pouze 2,3 % respondentů s dokončeným vysokoškolským vzděláním.

Fakt, že příjemci jako první posuzují odesílatele zpráv, je zásadní pro správné uchopení marketingové komunikace. Pokud příjemce zprávu od vás neočekává či nezná vaši značku, zákonitě bude tato zpráva mít nízký poměr otevření, a tím pádem dojde ke snížení reputace vaší domény.

Opačné riziko pak vzniká ze zneužívání známých značek, nebo bank k získávání informací. Pokud příjemce zná odesílatele, pak je i větší šance, že naletí podvodnému e-mailu vydávajícímu se za tohoto odesílatele. Je proto nutné myslet i na zabezpečení domén a značky před takovým zneužitím pomocí SPF, DKIM a DMARC, které dnes vyžadují všichni poskytovatelé e-mailových schránek.

O společnosti Mailkit s.r.o.

Společnost Mailkit byla založena v roce 2005 a stala se jednou z předních českých firem poskytujících řešení pro e-mailový marketing a marketingovou automatizaci. Cílem společnosti Mailkit je vytvářet taková řešení, která zajistí maximální možnou míru doručení zpráv a zároveň nabídne profesionální technické zázemí, pokročilé možnosti tvorby e-mailových zpráv a jejich automatizace, včetně i napojení na firemní informační systémy.

Mailkit zajišťuje e-mail marketingové služby například pro Škoda Auto, Notino.cz, A3 sport, mediální dům Mafra, společnosti Baťa a Pet Center a řadu marketingových agentur jako např. Etnetera Activate, LHMS či Copy General.

Mailkit je členem mnoha oborových organizací, které svou činností přispívají ke zvyšování úrovně e-mail marketingových služeb. Je aktivním členem organizace M3AAWG věnující se boji se všemi formami zneužívání internetu, dále aliancí odesílatelů CSA (Certified Senders Alliance) a Signal Spam i E-mail Experience Council, jež je oborovou odnoží největší marketingové asociace na světě DMA. Mailkit stál u zrodu iniciativy Dobryemail.cz, která se snaží šířit povědomí o pravidlech e-mailingu realizovaného správným způsobem.