Vidět či nevidět. Obrázky v e-mailu.

26 October, 2015 Best practiceNovinky

Většinou sice do Mailkitu funkce přidáváme a rozšiřujeme je, ale tentokrát jsme byli nuceni jednu funkci omezit. Bylo to potřeba v zájmu uživatelů aplikace Mailkit, i jejich příjemců. Omezení se týká funkce přiložení obrázků jako součást e-mailu. Proč jsme to udělali?

Nejprve si řekneme, co se stane, pokud je u kampaně nastaveno, že se mají obrázky přiložit jako součást e-mailu:

  • Příjemce vidí obrázky ihned, bez nutnosti jejich načtení (samozřejmě, že toto neplatí tehdy, kdy si příjemce čte e-mail pouze v textové podobě).
  • Jakmile příjemce už nemá možnost (důvod) si načíst obrázky ze vzdáleného umístění, nemůže se načíst ani tzv. skrytý obrázek, díky kterému se sleduje čtení / otevření e-mailu, a tím pádem může dojít k výraznému zkreslení reportů.
  • Obrázky obsažené v kampani se odesílají jako její „skryté přílohy“, a tím pádem do celkové velikosti zprávy se započítává každý jednotlivý obrázek použitý v e-mailu. Při nevhodném výběru obrázků, především z hlediska jejich velikosti i počtu, tak může vzniknout e-mail gigantického objemu, který teoreticky je sice možné odeslat, ale rozhodně ne přijmout.

Rozšířil se nám tu jeden nešvar…

V poslední době jsme zaznamenali nárůst nastavení přiložení obrázků jako součást zprávy v kombinaci s použitím velice objemných obrázků, či dokonce zpráv tvořených pouze obrázky. Důsledkem byly e-mailové zprávy, které nezřídka přesahovaly i 10 MB. A to je moc špatné:

  • Potřebná doba pro odeslání i přijetí zprávy je zcela zbytečně prodloužena (z důvodu přenosu velkého objemu dat).
  • Pro příjemce nemusí být dvakrát komfortní přijímat zprávu o takovémto objemu.
  • Velice často se naráží na limity poštovních serverů, které objemnou zprávu nepřijmou (zpráva není doručena).
  • Objemnému sdělení hrozí vyšší penalizace antispamovými filtry.

TIP: Jakmile velikost zprávy přesáhne 110 kB (bez příloh), jsou na ni antispamovými filtry aplikována dodatečná pravidla. Co to znamená? Čím větší zprávu vytvoříte a odešlete, tím více se v ní bude „štourat“ antispamový filtr, a tím větší je pravděpodobnost toho, že v dané zprávě něco najde – a tím pádem je menší šance na to, že zpráva bude úspěšně doručena příjemci a on si ji přečte.

Z těchto důvodů jsme museli přistoupit k tomu, že funkce přiložení obrázků jako součást zprávy bude pouze na požádání.

Přiložit obrázky jako součást zprávy jen na žádost

Přiložit obrázky jako součást e-mailu bude i nadále možné, ale až po posouzení zprávy našimi administrátory.

Domníváte se, že přiložení obrázků jako součást zprávy bude ku prospěchu vaší kampaně a zároveň, že tímto nastavením nebudete posílat „několika megovou e-mailovu obludu“? Pokud ano, tak si kampaň nachystejte a napište nám žádost o toto nastavení na helpdesk.

P.S. Víte, že Gmail i Seznam email obrázky do zpráv načítá automaticky?