Odhlašovací skupiny

16 July, 2012 Návody

Odhlašovací skupiny dovolují třídit kampaně do různých typů jejich zaměření. Na základě tohoto rozdělení si mohou příjemci určit své preference, o jaké typy sdělení mají zájem.

Tím se Vám mohou rapidně snížit celkové počty globálně odhlášených příjemců.

Pokud například rozesíláte tři druhy zpráv - novinky, soutěže a tiskové zprávy - nemusí všechny tyto typy kampaní vyhovovat vaším příjemcům. Nyní máte ale možnost u každé kampaně určit, o jaký typ e-mailového sdělení se jedná, a pokud příjemce daný typ zpráv nezajímá, může se jednoduše odhlásit pouze z odběru daného typu sdělení a k příjmu těch ostatních typů zpráv zůstane i nadále přihlášen.

Používání odhlašovacích skupin u kampaní tedy umožní vašim přijemcům vybrat si pouze ty typy kampaní, které je zajímají, čímž se může zlepšit relevance Vámi rozesílaných zpráv a jejich následná efektivita.

Jak na to:

  1. Založte tzv. Odhlašovací skupiny, tedy typy vašich kampaní.
  2. Ke každé kampani následně přiřazujte, o jaký typ sdělení se jedná.

Založení odhlašovacích skupin

Založit odhlašovací skupinu můžete v menu Profil / Odhlašovací skupiny.

odhlasovaci-skupiny1.png

Název i popis skupiny se zobrazí příjemcům na stránce pro odhlášení příjmu zpráv (tedy po té, co v e-mailu kliknou na odkaz pro odhlášení - znění tohoto odkazu si můžete upravit dle svých potřeb), kde si budou moci vybrat, zda se odhlásí z odběru zpráv zcela, nebo se odhlásí pouze z odběru některých skupin kampaní. Doporučujeme zadávat jednoznačné názvy, jež pomohou Vašim příjemcům při rozhodování, který druh zpráv si od Vás přejí přijímat.

Odhlašovací skupinu lze smazat pouze tehdy, kdy neobsahuje žádné odhlášené příjemce.

Uživatelé Mailkit Agency si mohou samozřejmě vytvořit různé odhlašovací skupiny ke každému agenturnímu klientovi zvlášť.

odhlasovaci-skupiny2.png

U každé skupiny budete moci následně vidět, kolik příjemců se z odběru dané skupiny kampaní odhlásilo. Ve chvíli, kdy se příjemce odhlásí z odběru kompletně všech zpráv, není již vedený u konkrétní odhlašovací skupiny, ale je veden meziglobálně odhlášenými příjemci a Mailkit mu už nikdy nezašle žádný další e-mail.

Přiřazení odhlašovací skupiny ke kampani

U každé kampaně v jejích rozšířených detailech (nastavení) následně vždy vyberete, o jaký typ kampaně se jedná.

odhlasovaci-skupiny3.png

Pokud např. vyberete, že kampaň spadá do skupiny Novinky, nebude zaslána těm příjemcům, kteří se odhlásili z příjmu kampaní typu Novinky.
Nicméně ve chvíli, kdy ke kampani nepřiřadíte žádnou odhlašovací skupinu, bude tato kampaň zaslána na všechny příjemce (samozřejmě s výjimkou těch, kteří se odhlásili z odběru všech zpráv).

Pokud se tedy rozhodnete jednou začít využívat odhlašovací skupiny, je pak důležité VŽDY přiřazovat ke každé kampani odhlašovací skupinu.