Mailkit 2.9.8 changelog

18 March, 2022 Changelog

Přinášíme další aktualizaci naší platformy. Tentokrát jsme se zaměřili na podmíněné doručení.

Zásadní novinkou je změna v chování filtrů, kde již nedochází automaticky k přepočítávání počtu příjemců, kteří v daném kroku podmínky filtru splňují, což bylo často časově velice náročné a snižovalo komfort práce s filtry. Díky tomu je teď práce s filtry mnohem rychlejší.

Jak to tedy celé nově funguje?

Tlačítko “Ověřit pravidla” umožňuje kdykoliv zkontrolovat, zda mají nastavená pravidla podmíněného doručení správnou syntaxi. Nedochází již k přepočtu odpovídajících záznamů (příjemců), což může v případech, kdy je potřeba projít velké množství dat, proces vytváření pravidel velmi urychlit. K ověření pravidel dojde vždy také při přechodu do dalšího kroku.

Počet příjemců, kteří odpovídají aktuálně nastaveným podmínkám, můžete zjistit kliknutím na tlačítko “Spočítat”. Zde je potřeba v případech, kdy je nutné projít větší množství dat, počítat s tím, že výpočet může trvat delší dobu.

Pomocí tlačítka “Smazat pravidla” jednoduše jedním kliknutím smažete všechna nastavená pravidla (ve všech krocích najednou).

Jako vždy jsme opravili i několik chyb, na které jste nás upozornili: 

  • FIX – hodnota „_null“ poslaná v API volání mailkit.mailinglist.adduser umožňuje vymazat hodnoty v polích příjemce, ale u polí „Telefon“, „Mobil“ a „Pohlaví“ k vymazání nedocházelo.
  • FIX – v některých případech nedocházelo při API volání mailkit.mailinglist.adduser k uložení hodnoty „0“ do vlastních polí příjemce.
  • FIX – při použití BigQuery datového zdroje pro delivery feed nedocházelo k ukládání hodnot vlastních polí k příjemci do seznamu příjemců.
  • FIX – data v exportu příjemců kampaně zahrnovala i reakce provedené roboty, čímž docházelo k tomu, že některé hodnoty v reportu rozesílky (např. počet příjemců, kteří e-mail otevřeli) neodpovídaly hodnotám zobrazeným v reportu v UI Mailkitu, kde robotické interakce nebyly započítány.