Mailkit 2.9.1 changelog

20 April, 2021 Changelog

Po delší době přicházíme s další aktualizací naší platformy. Zaměřili jsme se například na zpracování datových zdrojů, kterým se budeme věnovat i v dalších aktualizacích.

Co tedy poslední aktualizace přinesla?

 • NEW – přidáno dvoufaktorové ověřování pomocí mobilních aplikací (např. Google Authenticator)
 • NEW – v reportu rozesílky kampaně lze zobrazit pravidla použitá pro podmíněné doručení kampaně při její rozesílce
 • NEW – inkrementální aktualizace SQL datových zdrojů
 • NEW – beta verze reportů doručitelnosti byla nahrazena ostrou verzí, která je dostupná zákazníkům s aktivovanými službami jednotlivých reportů
 • NEW – možnost dočasného odhlášení (vloženo jako skrytá část HTML kódu) je nyní součástí výchozího souboru odhlašovací stránky
 • NEW – podpora SQL datových zdrojů s objednávkami ve formátu Shoptetu

Samozřejmě jsme se věnovali i opravám chyb a ladění maličkostí, na které jste nás upozornili.

 • FIX – odstraněny problémy, které se objevovaly při uploadu souborů větších než 2 MB do Správce souborů
 • FIX – editor kampaně příležitostně zanechával v kódu nepoužívané styly, což vedlo k “rozbití” zobrazení editoru
 • FIX – úpravy BigQuery datových zdrojů zdrojů vyžadovaly opětovné nahrání JSON konfigurace
 • FIX – 4. krok query builderu nesprávně ověřoval přiřazení pole s e-mailovou adresou
 • FIX – upraveny některé chybné překlady
 • FIX – uživatel s oprávněním Reportér nemohl měnit nastavení časového pásma
 • FIX – zobrazování názvu vlastních polí ve filtrech podmíněného doručení
 • FIX – nesprávná agregace dat reportu doručitelnosti
 • FIX – zasílání správné jazykové verze e-mailu pro ověření rozesílací adresy
 • FIX – přiřazení správných logických operátorů pro pole, která pracují s datem (např. datum odeslání)
 • FIX – systémová zpráva pro potvrzení verifikace povolené domény 
 • FIX – nastavení kódování při importu
 • FIX – nelze změnit název vlastních polí při importu seznamu příjemců z XML datového zdroje
 • FIX – při přidání delivery feedu ke kampani nedojde k automatickému reloadu stránky
 • FIX – mapování typu sloupců v BigQuery datových zdrojích
 • FIX – zvýšení rychlosti načítání u kampaní s delivery feedem
 • FIX – report doménové reputace nezohledňuje vybranou doménu
 • FIX – okno pro nastavení SQL datového zdroje nezobrazuje všechny tabulky vytvořené z datového zdroje