Mailkit 2.4 changelog

8 October, 2019

Ani nám se nevyhnuly letní dovolené, a tak na sebe nechala tato aktualizace poměrně dlouho čekat. Přináší však několik zcela zásadních vylepšení, která Vás jistě potěší.

 • NEW - Doplněno zobrazení předmětu zprávy do náhledu kampaně
 • NEW - Přidána podpora pro použití delivery feedů u SMS kampaní
 • NEW - Doplněn rychlý odkaz na "Tato kampaň" v druhém kroku vytváření filtrů/podmíněného doručení
 • NEW - Možnost vybírat celé kampaně v podmíněném doručení. Nově tak při výběru kampaně bude zahrnovat i budoucí rozesílky a nikoliv jen již proběhlé
 • NEW - Možnost vybrat "Tato kampaň" v podmíněném doručení u kampaně, která doposud nebyla odeslána, což umožní přípravu navazujících rozesílek
 • NEW - Doplněn extra stavový kód v odhlašovací stránce pro případ, kdy dochází k pokusu o odhlášení z testovací zprávy
 • NEW - Přidána podpora hashovacího algoritmu SHA1 v šablonách
 • NEW - Zobrazování stavu DKIM přímo v Profilu a automatizace veškerých kontrol přímo v UI
 • NEW - Import a Export šablon a to včetně všech jejich souvisejících souborů (šablonové soubory, bloky, sdílené soubory i obrázky) pomocí ZIP balíčků
 • NEW - Integrace s Google BigQuery, do kterého je možné nově předávat kompletní reportová data
 • NEW - Integrace s Exponea Experience Cloud, do kterého je možné nově předávat kompletní reportová data v reálném čase
 • FIX - zablokování odesílání smazaných kampaní, které měly naplánované rozesílky (bezobslužně/opakovaně) - smazání kampaně zabrání dalším rozesílkám
 • FIX - validace domén umožňovala použít pro event API domény, které nebyly plně ověřené
 • FIX - nezobrazovat vypnuté šablony na seznamu stylů
 • FIX - zobrazení korektního počtu rozesílek kampaně
 • FIX - vylepšení validace e-mailové adresy při API volání adduser
 • FIX - nekorektní zobrazení plánu kampaně na výpisu kampaní
 • FIX - reset cache kampaně při změne typu kampaně (transakční) nebo přepnutí A/B testu
 • FIX - oprava chybného kódování diakritiky v historii příjemce - špatná diakritika u předmětů kampaní
 • FIX - vylepšení výkonu plánování kampaní a jejich odesílání