Mailkit 2.2.5 changelog

12 July, 2019

Už to zní skoro otřepaně, ale - dnes došlo k nasazení aktualizace, která přináší několik oprav chyb. Tento seznam obsahuje kompletní seznam změn v této verzi.

 • Přidána možnost doplnit k IP adresám, které mají přístup na API komentář
 • Reset kampaní a šablon a jejich cache kterou využívá API funkce mailkit.sendmail při změně obsahu
 • Zpracování bounce odpovědí příjemců "v nepřítomnosti" tak, že dochází k dočasnému odhlášení na 7 dní
 • Oprava funkce mailkit.email.getstatus, která za určitých okolností vracela nesprávný stav odhlášeného příjemce
 • Oprava validace cíle pro delivery feedy
 • Rozšíření výstupu funkce mailkit.email.getstatus o údaje o engagement skóre příjemce a údaje o souhlasu
 • Oprava chyb v addusersendmail API funkcích, které nevraceli korektní stav pokud byla použita adresa z blokované domény
 • Oprava zpracování datových zdrojů CSV - některé CSV soubory nebyly korektně zpracovány
 • Vylepšení spam kontroly URL adres - doplněna kontrola dalších zkracovačů URL a kontrola blacklistace domén v Abusix Mail Intelligence
 • Oprava chybného dekodování base64 některých vnořených struktur ve funkci mailkit.sendmail
 • Oprava výstupu URL adres z API funkce report.message.links a exportu odkazů, aby obsahovali správně čitelnou podpobu URL, názvu odkazu, atd
 • Oprava příležitosné chyby out-of-memory u API funkce mailkit.sendmail_mass
 • Oprava funkce potvzení přihlášení, která za učitých situací neaktualizovala korektně stav příjemce ve všech seznamech
 • Přidána podpora znaku "|" jako oddělovače v CSV souborech
 • Aktualizace GeoIP databází