Kontrola kampaně před odesláním

30 May, 2012 Best practiceNávody

I v e-mailovém marketingu platí přísloví Dvakrát měř, jednou řež, protože stejně jako nevezmete zpět již jednou vyřčenou větu, tak ani jednou odeslané e-mailové sdělení nelze vrátit. Je tedy na místě se náležitě věnovat kontrole e-mailové kampaně přej jejím odesláním.

Jaké jsou nejčastější chyby vzniklé nepozorností, které vídáme, a na co je vhodné se při kontrole kampaně před jejím odesláním zvláště zaměřit?
Postupujte ve třech krocích. Zaměřte se na tři okruhy týkající se zákonného hlediska a hlediska kvalitní sebeprezentace.

1) Náležitosti obchodního sdělení

Pokud posíláte obchodní sdělení, musíte se řídit zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (více v článku E-mailové kampaně dle zákona), proto nezapomeňte:

 • Uvést informaci o tom, že daná zpráva je obchodním sdělením.
 • Zasílat e-mail z jasně pojmenované e-mailové adresy.
 • Uvést správné a aktuální kontaktní údaje.
 • Vložit odkaz pro odhlášení se ze seznamu příjemců.

2) Obsah e-mailového sdělení

Při kontrole formy Vašeho sdělení si položte tyto otázky:

 • Je ke kampani připojen vhodný předmět?
 • Jsou do e-mailu vloženy správné odkazy, vedou tam, kam mají?
 • Obsahuje e-mail vhodně velké obrázky? Nedělají z e-mailu „X-megovou obludu“, ze které by třeba někteří příjemci nadšení nebyli?
 • Nejsou ve sdělení stylistické a gramatické chyby, či překlepy?
 • Jsou všechny proměnné za účelem personalizace kampaně vloženy správně? (Pro kontrolu použijte testovací zprávu s profilem náhledu.)
 • Je orientační spamová kontrola, kterou Vám Mailkit zobrazuje u každé kampaně v „zelených hodnotách“?

3) Nastavení kampaně

Než naplánujete odeslání kampaně a vypustíte ji do světa, je rovněž důležité si zkontrolovat její nastavení, proto si položte tyto otázky:

 • Jsou ke kampani připojené správné a aktualizované seznamy příjemců?
 • Je nastavena správná odesílací adresa?
 • Jsou nastaveny a zapnuty podmínky pro podmíněné doručení kampaně?

… je všechno v pořádku? Ano? Tak můžete kampaň odeslat :-)