Jak zvýší předmět úspěšnost e-mailové kampaně?

13 January, 2015 AnalýzaNávody

Předmět je to první, co příjemce uvidí. Předmět je to, co přispěje k rozhodnutí příjemce, zda e-mail otevře nebo ne. Předmět je vizitkou vašeho e-mailu. To už jste někde zaslechli? A jak tedy má takový ideální předmět e-mailové kampaně vypadat a jak má být dlouhý?

Čtete noviny? A na základě čeho se rozhodujete, který článek si přečtete dříve? Podle jeho nadpisu, že? Podle nadpisu, který vám ve velice stručné formě řekne, co se ve článku dočtete. A jaké píšete předměty osobních e-mailů, či těch, které posíláte kolegům v práci, nebo svým zákazníkům?

Jdete poslat klientovi smlouvu a do předmětu e-mailu napíšete „smlouva na XYZ“. Zcela intuitivně a bez námahy. A co si pomyslí příjemce, když tento předmět uvidí? Pomyslí si přeci, že mu posíláte smlouvu na XYZ! A o to přeci šlo, že?

Předmět vaší e-mailové kampaně musí být stejný. Musí příjemci jasně říct, co je obsahem zprávy, a zároveň ho neunudit (neodradit) ještě před tím, než se mu podaří přelouskat sáhodlouhý předmět zprávy.

Buďte výstižní
Mluvte k věci
Lákejte
Navnaďte
Buďte struční

X

Nelžete
Nezavádějte
Nedělejte mlhu
Nedělejte nátlak
Netvařte se jako SPAM


Že je to triviální? A že v dokonalém předmětu musí být něco víc? Ne. Jen prostě příjemci výstižně, a přesto co nejstručněji, řekněte, co mu posíláte.

A jak je to s tou stručností a délkou předmětu?

Dle naší analýzy milionů rozeslaných e-mailů na české příjemce vyšla jednoduchá nepřímá úměra. Čím kratší byl předmět marketingového e-mailového sdělení, tím větší měla kampaň open rate (míru otevření).

mailkit-subject_length_analysis.png

Tento výsledek v zásadě kopíruje chování příjemců v anglicky mluvících zemích. Nicméně z důvodu rozdílné délky slov v češtině a angličtině, jsou v případě českého jazyka předměty e-mailových zpráv obecně nepatrně delší. V každém případě se ale znovu prokázalo to, že čím delší předmět je, tím výrazněji klesá hodnota otevření e-mailu.

A pro zapamatování… Člověk je tvor líný a ještě k tomu žije v uspěchané době. Proto předměty e-mailových zpráv pište stručně a výstižně. Příjemci to tak chtějí, tak jim to dejte :-)