Jak správně vkládat odkazy do e-mailové kampaně

12 February, 2015 Návody

Každá e-mailová kampaň obsahuje nějaké odkazy. Ať už odkazy systémové (jako je odkaz pro odhlášení, zobrazení v prohlížeči, přeposlání, atp.), tak odkazy klasické – které směřují příjemce na web, e-shop, či jiné doprovodné stránky na internetu. Ale jak tyto odkazy správně vložit – aby byly účelné, funkční a efektivní? Ukážeme si jak na to.

Vkládání systémových odkazů

Odkaz pro odhlášení

Prakticky jediný odkaz, který musíte v rozesílaných zprávách bezpodmínečně mít, je odkaz pro odhlášení příjemce ze seznamu. Pokud si tento odkaz nevložíte ve svém znění, bude vždy do zpráv vložen systémem automaticky, a to jak v defaultním vzhledu, tak i znění. Odkaz pro odhlášení si můžete do těla zpráv vložit dvojím způsobem – prostřednictvím editoru a prostřednictvím editace HTML kódu.

Prostřednictvím editoru:

1) Kurzorem myši kliknete na místo ve zprávě, kam chcete odkaz vložit.
2) Kliknete na tlačítko Mailkit, které je umístěno ve volbách editoru.

3) Z roletkové lišty vyberete Kódy odkazů / Pro odhlášení a kliknete na tlačítko Vložit.


4) Do těla zprávy, na místo, které jste určili v bodě 1, se vloží odkaz pro odhlášení. (Odkaz bude v tom jazyce, ve kterém aktuálně Mailkit používáte.)

Editací HTML kódu:

S odkazem pro odhlášení pracujete v HTML jako s běžným "a href" odkazem, kdy ale místo url adresy vložíte tag [SIGNOUT].

Odkaz pro zobrazení v prohlížeči

Nejen v případě grafického e-mailu je vhodné dát příjemcům možnost zobrazit si zprávu v prohlížeči. O toto zobrazení v prohlížeči se Mailkit postará za vás (nemusíte si e-mail ukládat na svůj web či ftp), stačí jen zadat vhodný odkaz.

Prostřednictvím editoru:

1) Kurzorem myši kliknete na místo ve zprávě, kam chcete odkaz vložit.
2) Kliknete na tlačítko Mailkit, které je umístěno ve volbách editoru.

3) Z roletkové lišty vyberete Kódy odkazů / Pro zobrazení v prohlížeči a kliknete na tlačítko Vložit.

4) Do těla zprávy, na místo, které jste určili v bodě 1, se vloží odkaz pro zobrazení e-mailu v prohlížeči. (Odkaz bude v tom jazyce, ve kterém aktuálně Mailkit používáte.)

Editací HTML kódu:

S odkazem pro zobrazení v prohlížeči pracujete v HTML opět jako s běžným "a href" odkazem, kdy ale místo url adresy vložíte tag [PREVIEW].

Odkaz pro přeposlání

Pokud se domníváte, že vaši příjemci rádi přepošlou obdrženou e-mailovou zprávu dále, je vhodné jim k tomu umístit do těla zprávy systémový odkaz. Při přeposlání e-mailové zprávy prostřednictvím tohoto odkazu jednak nedojde k možnému rozhození vzhledu zprávy (jako při obyčejném přeposlání prostřednictvím poštovního klienta), a navíc se v reportech Mailkitu dozvíte, komu byla zpráva přeposlána a jak na ní reagoval. Tento odkaz opět můžete vložit dvojím způsobem.

Prostřednictvím editoru:

1) Kurzorem myši kliknete na místo ve zprávě, kam chcete odkaz vložit.
2) Kliknete na tlačítko Mailkit, které je umístěno ve volbách editoru.

3) Z roletkové lišty vyberete Kódy odkazů / Pro přeposlání a kliknete na tlačítko Vložit.

4) Do těla zprávy, na místo, které jste určili v bodě 1, se vloží odkaz pro přeposlání. (Odkaz bude v tom jazyce, ve kterém aktuálně Mailkit používáte.)

Editací HTML kódu:

S odkazem pro přeposlání pracujete v HTML opět jako s běžným "a href" odkazem, kdy ale místo url adresy vložíte tag [FORWARD].

Vkládání a sledování klasických odkazů

Jak funguje sledování odkazů?

Mailkit každému odkazu, který je správně vložen do kampaně, přiřadí tzv. sledovač (tracker). A co to ten sledovač je a k čemu slouží? Sledovač si můžete představit jako kontrolní stanici pro běžce při dálkovém běhu. Čili je to mezizastávka v cestě příjemce – od té doby, než klikne na nějaký odkaz v e-mailu, a tím, kdy se dostane na cílovou url adresu. Díky tomuto sledovači ("mezizastávce") je možné zjistit to, že právě ten a ten příjemce kliknul na ten a ten odkaz ve zprávě – což vám Mailkit následně zobrazí v reportech.

Jak se správně vloží odkaz do těla e-mailu?

Nejen z estetického hlediska (aby váš pěkný e-mail nehyzdila viditelná a ošklivá url adresa), ale především z důvodu aplikace sledovačů na odkazy je žádoucí, aby veškeré odkazy v e-mailové kampani byly umístěné buď na textu, nebo na obrázku. Proč? Abyste si zbytečně nezpůsobili to, že spamový filtr vyhodnotí vaši e-mailovou zprávu jako pokus o phishing – spamový filtr se totiž nejprve podívá na text e-mailu, tam nalezne viditelnou url adresu odkazu, následně se podívá, kam odkaz vede, a tím, že odkaz bude mířit na jinou url adresu (na sledovač), bude to pro něj podezřelé.

Pokud si kampaň připravujete v editoru, vždy ke vkládání odkazu používejte volbu editoru Vložit / Upravit odkaz:

Nejprve napíšete slovo (či vložíte obrázek, jež má být klikatelný), následně slovo (či obrázek) kurzorem označíte a pak kliknete na tlačítko Vložit / Upravit odkaz, kde napíšete cílovou url adresu (tzn. adresu, kam má odkaz vést).

Správná forma odkazů v e-mailové kampani:

Špatná forma odkazů v e-mailové kampani (takto NE!):