Co čeká e-mailing v roce 2017?

28 February, 2017 Analýza

V roce 2017 čekáme významnou změnu v celkovém vnímání a přípravě marketingových kampaní. Hlavním tématem ve světě e-mailingu bude penalizace plně obrázkových e-mailů a s tím i obecné zvýšení přísnosti spam filtrů a zvýšení ochrany zpráv proti zneužití.

Již od 1. listopadu 2016 začala většina světových poskytovatelů freemailových služeb penalizovat plně obrázkové e-maily doručované do schránek příjemců. Tyto obrázkové e-maily, které vysoce zatěžují internetovou infrastrukturu a jsou pro příjemce nepříjemné, detekují ve svých spamových filtrech a pravděpodobnost doručení tak razantně klesá.

Společnost Seznam.cz, největší poskytovatel freemailových služeb u nás, nezůstává pozadu a také chystá tuto penalizaci. Realizaci této změny má v plánu v horizontu několika týdnů.

Zapomeňte na celoobrázkové e-maily

Pro české marketéry to znamená, že budou muset přehodnotit grafické zpracování kampaní, aby byli schopni zajistit  doručitelnost. Změna však bude zásadním pozitivem s ohledem na možnosti práce s obsahem a marketéři se tak budou moci lépe věnovat personalizaci obsahu.

Změna bude významným přínosem také pro příjemce, kteří okamžitě uvidí obsah takového sdělení aniž by museli načítat obrázky. Nebude se běžně stávat, že obdrží prázdný e-mail, ve kterém si nejprve musí načíst všechny obrázky, aby vůbec zjistili, co jim odesílatel nabízí. Nejpoužívanější aplikace pro příjem e-mailů totiž mají ve výchozím nastavení jejich zobrazování zablokováno a podle průzkumů 43 % příjemců obrázky při prvním načtení zprávy vůbec nevidí.

Lepší pro příjemce, ohleduplné pro mobilní telefony

Změna přístupu k designu e-mailových kampaní je také cestou k lepšímu zobrazování na mobilních zařízeních, na nichž je už i v ČR otevřeno téměř 50 % e-mailů. Nejen že jsou obrázkové kampaně na mobilních zařízeních špatně čitelné a nemohou být responzivní, ale nárokují si nemalé objemy přenesených dat, což vzhledem k FUP našich operátorů může nejednoho příjemce nepříjemně překvapit.

E-mailový marketing je vztah jako každý jiný.  Když bude váš e-mail pro příjemce přínosem, vrátí se vám to.

Lepší ochrana značky

Již několik let je bežným standardem digitální podpis DKIM a např. Seznam zprávy, které nejsou tímto podpisem opatřené vůbec nepřijímá. Dalším evolučním krokem v ochraně je pak technologie DMARC, která rozšiřuje digitální podpis o vazbu k SPF záznamům domény (záznamům odkud mohou být e-maily zasílány) a reportovací funkce. Díky tomu je možné zabezpečit doménu proti zneužití a především získat informace o doručovaných zprávách domény, včetně případů jejího zneužití. Právě tyto informace jsou zcela zásadní pro marketéry pro ochranu značky, nebo pro banky pro boj s podvodnými e-maily. Technologie DMARC je již plně adoptována všemi největšími zhraničními poskytovateli a do budoucna bude patřit mezi klíčové pro klasifikaci reputace odesílatele. Seznam v tuto chvíli technologii DMARC podrobuje internímu testování a lze tak čekat její brzkou dostupnost.