A/B testování kampaní

27 May, 2012 NovinkyNávody

Připravili jsme si pro Vás novinku, která Vám pomůže zlepšit úspěšnost Vašich kampaní - A/B testování. Prostřednictvím A/B testu se nejprve odešlou dvě verze Vaší kampaně testovacímu vzorku příjemců (část příjemců obdrží verzi A, druhá část příjemců verzi B) a ta verze, která zaznamená větší úspěšnost, bude pak zaslána na zbytek příjemců v databázi.

A/B test Vám tedy umožní zcela komplexně otestovat Vaše kampaně tak, aby se maximalizovala jejich úspěšnost, protože to je přeci základem kvalitního e-mailového marketingu!

Jak to funguje?

A/B testováni kampaní, zjednodušeně řečeno, funguje takto:

 1. Připravíte si dvě různé varianty jedné kampaně.
 2. Následně jsou obě varianty zaslány „testovacímu vzorku“ příjemců.
 3. Ta varianta, která za zvolený čas dosáhne lepších výsledků, je pak zaslána zbytku příjemců.

…ale vezmeme to popořadě.

Jak nastavit A/B testování kampaně?

Možnosti testování A a B verzí kampaní se liší druhem účtu, který používáte. Zatímco uživatelé verze Mailkit Base mají možnost testování dvou variant, lišících se předmětem a odesílatelem, uživatelé Mailkit Syndicate a Agency mohou kromě předmětu a odesílatele testovat i dva různé obsahy kampaně, včetně šablon. Také se dvě testované verze kampaně mohou lišit formátem či tím, zda budou obrázky kampaně součástí e-mailu či nikoli.

Nastavení, zapínání a vypínání A/B testování se nalézá v detailech každé kampaně.

abnl1.png

Jakmile kliknete na tlačítko Zapnout A/B Testing, rozbalí se nastavení A/B testování.

abnl2.png

Nastavení A/B testu:

 • Procento příjemců zahrnutých v testovací skupině - nastavte, jak velký má být testovací vzorek příjemců. Pokud nastavíte, že testovací vzorek má být 40% a budete kampaň odesílat na 100 příjemců, bude v "testovací" fázi odeslána 20ti příjemcům varianta A a 20ti příjemcům varianta B. Po uplynutí doby pro vyhodnocení bude úspěšnější varianta zaslána 60ti příjemcům.
 • Čas pro vyhodnocení testovací skupiny před finálním rozesláním - nastavte čas potřebný pro vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých variant. Minimální čas je 10 min, maximální 4 dny. Při nastavování času vždy berte v potaz celkové množství příjemců i kritérium, dle kterého se bude úspěšnost vyhodnocovat (např. pro "čtení" bude stačit kratší doba než pro vyhodnocení "konverzí").
 • Výsledky testovací skupinyvyhodnotit podle:
  • Otevření - Která z verzí bude rozeslána ve finálním rozeslání, rozhodne u jednotlivých variant kampaně počet příjemců, kteří otevřou zprávu.
  • Unikátních kliknutí - Počet příjemců, kteří kliknou na odkaz, rozhodne u jednotlivých verzí o tom, která z verzí bude rozeslána ve finálním rozeslání.
  • Poměr kliknutí - O verzi odeslané ve finálním rozeslání rozhodne poměr mezi otevřenými zprávami a počtem kliknutí.
  • Konverzní poměr - Konverzní poměr u jednotlivých verzí rozhodne o tom, která z verzí bude rozeslána ve finálním rozeslání. Nezapomeňte, že na vašich stránkách musí být implementován konverzní kód, aby bylo možné získat údaje o konverzích. Pro správné vyhodnocení konverzí je nutné nastavit dostatečný čas (doporučen alespoň 1 den) pro vyhodnocení.

Odeslání kampaně s A/B testováním

Kampaň s A/B testováním můžete odeslat tak, jako "normální" kampaně buď okamžitě, nebo v libovolně nastavený čas. Pokud tlačítko Naplánovat (kterým se kampaň odesílá) není viditelné, znamená to, že jste neurčili jednotlivým verzím předmět nebo odesílatele.

abnl3.png

Po odeslání kampaně s A/B testováním máte ještě dodatečně možnost ji zrušit - což znamená, že testovací vzorek sice bude (či již byl odeslán), ale na zbytek příjemců se kampaň již neodešle.

Následně můžete v reportech sledovat, jak si kampaň v A/B testu vedla. Report o A/B testu kampaně naleznete ve statistikách konkrétní rozesílky pod záložkou A/B Test.

abnl4.png

Pár tipů závěrem, aneb nad čím je dobré se zamyslet, než nastavíte A/B test:

Rozmyslete si, zda je vhodné na danou kampaň aplikovat A/B testování.

Pokud potřebujete kampaň, co nejrychleji odeslat, aby informaci obsaženou v ní obdrželi příjemci co nejdříve (protože „pak“ už bude pozdě), není použití A/B testování vhodné. Zároveň pokud kampaň budete posílat na seznam příjemců, čítající jen pár (desítek) adres, nebude mít A/B testování takřka žádný význam.

Rozmyslete si, jak velký testovací vzorek vyberete.

Neexistuje žádná „ideální“ velikost testovacího vzorku příjemců, vždy musíte přihlédnout k aktuální velikosti seznamu příjemců i k aktuálnímu obsahu kampaně. Vždy si propočtěte, jak velký seznam příjemců máte a na kolik příjemců připadne testovací vzorek. Pokud máte např. databázi příjemců se 1000 e-emaily a jako testovací vzorek vyberete 40% adres, bude kampaň v první fázi rozeslána na 400 adres (varianta A bude odeslána na 200 e-mailů, varianta B bude odeslána rovněž na 200 e-mailů) a po vyhodnocení úspěšností testovacích vzorků bude vítězná varianta odeslána na zbytek seznamu příjemců, v tomto případě na 600 e-mailových adres.

Rozmyslete si, podle čeho se má vyhodnocovat úspěšnost verze.

Vždy musíte přihlédnout k obsahu sdělení, které chcete odeslat, a co od tohoto sdělení očekáváte. Pokud je pro vás nejpodstatnější, aby si příjemce e-mail alespoň přečetl, zvolte vyhodnocování podle otevření. Pokud víte, že jsou vaše e-maily čteny v hojné míře, ale více je pro vás důležité, aby příjemci klikli na některý z odkazů a dostali se k vám na web, zvolte vyhodnocení úspěšnosti podle unikátních kliknutí.

Rozmyslete si, jak dlouho se má vyhodnocovat úspěšnost testovacího vzorku.

Ani u času potřebného pro vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých verzí neexistuje univerzální optimální hodnota. Obecně ale platí, že pro vyhodnocení úspěšnosti podle otevření nebo kliknutí postačí mnohem kratší čas (např. v řádech hodin), než pro vyhodnocení kampaně podle uskutečněných konverzí, kterým by se mělo dát minimálně několik dní. Rovněž velikost databáze příjemců je potřeba vzít v potaz – pokud budete kampaň odesílat třeba na 100 tisíc příjemců, nemusela by ke kvalitnímu vyhodnocení stačit třeba pouhá hodina.