Mailkit oceňuje rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů o zodpovědnosti za e-mailingové kampaně

9 May, 2017

Společnost Mailkit vytvářející stejnojmenný nástroj k rozesílání e-mailingových kampaní vítá rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů o tom, že za rozesílání obchodních sdělení je zodpovědný nejen rozesílatel, ale i ten, v jehož prospěch je obchodní sdělení zasíláno.

“Mailkit od počátku upozorňuje své klienty, že zodpovědnost za nevyžádaná obchodní sdělení není pouze na rozesílateli, ale především na tom, kdo z něj profituje. Těší nás, že ÚOOÚ nám v tomto dává za pravdu a že v této věci vydal velmi jasné stanovisko,” říká Jakub Olexa, jednatel Mailkit.

ÚOOÚ svou argumentaci zakládá na § 11, zákona č. 480/2004 Sb. a tvrdí, že “je nutné za toho, kdo šíří obchodní sdělení, považovat i takovou osobu, která k šíření obchodních sdělení ve svůj prospěch udělila pokyn, příkaz, uzavřela za tím účelem smlouvu, či provedla jiný, obdobný úkon.”

Zprůhlednění trhu a jasné doplnění zodpovědnosti je věc, na kterou už dlouhé roky čekáme,” dodává Jakub Olexa. “Dosavadní praxe, kdy se zadavatelé kampaní porušující zákon skrývali za nejasné prostředníky, byla nejen nepřijatelná, ale poškozovala všechny, kdo zákon pečlivě dodržovali.

Podle platné zákonné úpravy je nutné, aby příjemce obchodních nabídek rozesílaných elektronickou poštou poskytl informovaný, vědomý a prokazatelný souhlas. V řadě případů se toto obcházelo právě zneužíváním toho, že se odesílatel skrýval za prostředníky, často účelově založenými zahraničními subjekty.

Kontakt pro média
Patricie Turková
Rubikon PR
tel: +420 775 929 191
email: patricie.turkova@rubikonpr.cz