Mailkit 2.7 changelog

7 June, 2020 Changelog

Máme pro vás novou aktualizaci, která přináší zásadní novinky pro tvorbu vašich kampaní. Často jsme slýchali, že by se vám líbil nástroj, ve kterém by příprava newsletterů byla opravdu velmi jednoduchá. Proto jsme se rozhodli přidat nový drag and drop editor, včetně více než 300 předpřipravených šablon, ve kterém kampaň či šablonu newsletteru zvládne připravit opravdu každý.

Kompletní seznam novinek v této verzi:

 • NEW – Umožněn výběr konkrétní události (konkrétního příjemce) v náhledu remarketingové kampaně. Uživatelé již nejsou omezeni výběrem náhledů pouze posledních událostí, ale mohou si zobrazit náhled kteréhokoli příjemce, u kterého daná událost proběhla, stejně jako v náhledech klasických kampaní.
 • NEW – Při přetahování obsahového bloku v DnD editoru se zobrazí jeho název.
 • NEW – Podpora pro AMP4email. AMP je nyní plně podporován v novém Visual Builderu nebo při použití inteligentních šablon
 • NEW – Přidána automatická kontrola a validace protokolů (http/https/email/...) vkládaných přes datasety.
 • NEW – Přidán nástroj pro výběr odkazů do editoru šablon, který umožňuje uživatelům vkládat URL souborů pouhým kliknutím na ně ve správce souborů
 • NEW – Přidána možnost smazat aktuální hodnoty v polích příjemce jako výsledek filtrování uživatelů.
 • NEW – API funkce mailkit.campaigns.update rozšířena o možnost nastavení testovacího režimu v rámci API volání.
 • NEW – API funkce mailkit.campaigns.update a mailkit.campaigns.create rozšířeny o možnost nastavení trackování 3. stranami (nastavení tagovací sady a názvu kampaně - GA_NAME)
 • NEW – Příjemci SMS zpráv se nyní mohou místo odpovědi na SMS odhlásit pomocí odkazu ve zprávě.
 • NEW – U agenturních účtů mohou být uživatelům (zaměstnancům agentury) přiřazeny přístupy pouze ke konkrétním klientům.
 • NEW – Uživatelé subagenturních účtů (klienti agentury) mají nyní více úrovní přístupových oprávnění - přibyla oprávnění "editor" a "redaktor".
 • NEW – Přidaná možnost skrýt osobní údaje příjemců na úrovni přístupu uživatelů. Pokud to vyžaduje firemní politika, může být jednotlivým uživatelům zabráněno, aby v systému viděli jakékoli osobní údaje příjemců.
 • NEW – Vylepšeno přiřazování konverzí uživatelům, kteří konverzi provedli ihned po registraci a potvrzení pomocí double opt-in procesu.
 • NEW – Vylepšeno přiřazování konverzí uživatelům, kteří otevřeli e-maily pouze pomocí linku pro zobrazení v prohlížeči
 • NEW – Přidáno trackování odkazů v SMS kampaních včetně plné podpory pro trackování 3. stranami (GA)
 • NEW – Odhlašování příjemců je nyní trackováno podle kanálů. Každý kanál je nyní zpracováván samostatně.
 • NEW – Úplně nový drag&drop editor kampaní umožňující uživatelům sestavovat kampaně od nuly nebo pomocí jedné z více než 300 předpřipravených šablon pro inspiraci.
 • NEW – Detekce interakcí, které byly provedeny antispamovými filtry (roboty) za účelem prověření bezpečnosti sdělení. Tyto interakce nebudou započítávány do reportů, což povede ke zpřesnění metrik.
 • NEW – Nativní podpora pro BIMI indikátory přímo v uživatelském prostředí.
 • NEW – Očištění kódu před odesláním kampaně. V případě přípravy kampaně pomocí Stylu obsahu jsou před finálním odesláním z kódu odstraněny všechny specifické atributy potřebné pouze pro práci s bloky při přípravě kampaně.
 • NEW – Kompletně přepracované úpravy kampaní se 3 různými typy editorů. Uživatelé si nyní mohou vybrat editor, který nejlépe odpovídá potřebám jejich kampaně.
 • NEW – Vylepšený průvodce zakládáním nových kampaní.
 • NEW – Všechny SMS kampaně včetně marketingových nyní místo čísla používají SenderID (jméno odesílatele). Pokud nemáte vlastní SenderID registrované, bude mít odesílatel defaultní podobu - "Info".
 • NEW – Přidána podpora pro použití Google BigQuery jako datového zdroje. Pro přímý přístup k datům jsou data z BQ jsou načtena do SQL .
 • NEW – Při AB testování můžete pro jednotlivé verze použít různé šablony. To vám například umožní provést AB test odhlašovací stránky u kampaní využívajících inteligentní šablony.
 • NEW – V reportu rozesílky se nyní zobrazují použité seznamy příjemců.
 • NEW – Všechny trackovací odkazy nyní používají https protokol místo nešifrovaného http.

A samozřejmě i pár oprav chybek:

 • FIX – Oprava finálni rekapitulace před odesláním kampaně - nyní je správně detekováno, zda je/není aktivní podmíněné doručení.
 • FIX – Pokud se k odběru newsletterů znovu přihlásí příjemce, který se v minulosti odhlásil, je mu nastaveno výchozí engagement skóre s hodnotou 3.
 • FIX – Opraven problém s kompatibilitou Internet Exploreru při zobrazení okna s náhledem kampaně.
 • FIX – Opraven problém se ztrátami odkazů na obrázcích při editaci kampaní založených na Stylu obsahu.
 • FIX – Vylepšená logika zamykání kampaní, aby se zabránilo jejich zamykání na neurčito.
 • FIX – Opraven problém s kopírováním a vložením obsahu do bloku obsahu, který měl za následek rozbití kódu v bloku.
 • FIX – V seznamech příjemců opraven nesprávný stav příjemců, kteří se znovu přihlásili.
 • FIX – Opraveno nesprávné zarovnávání dat při určitých úrovních zvětšení grafů v reportech.
 • FIX – Vylepšena rychlost načítání kampaňového editoru.
 • FIX – Exporty příjemců odhlášených z kampaně rozšířeny o informace o důvodu odhlášení.
 • FIX – Opraveno chybějící přiřazení konverzí ke konkrétním odkazům prokliknutých v e-mailu.
 • FIX – Opravena nesprávná hodnota UTM_CAMPAIGN parametru u kampaní s AB testem.
 • FIX – Vylepšena autodetekce návštěvníků u událostí, u kterých v některých případech nedošlo ke zjištění e-mailové adresy příjemce.
 • FIX – Optimalizovány SMS reporty, aby zobrazovaly data související se SMS zprávami.
 • FIX – Okno pro výběr šablony nyní zobrazuje pouze šablony, které odpovídají typu kampaně.
 • FIX – Opraven export odkazů, který neukazoval počet přiřazených konverzí.
 • FIX – Opraveno datum v exportu příjemců kampaně.
 • FIX – Opravena chybějící lišta zobrazující průběh importu XML datového zdroje pro aktualizaci seznamu příjemců.
 • FIX – Vylepšené porovnávání řetězců s celými čísly v podmínkách podmíněného doručení či při filtrování příjemců.
 • FIX – Opraven problém, kdy stav příjemce nebyl synchronizován a příjemce se zobrazoval jako aktivní nebo neznámý, přestože měl být zobrazen jako odhlášený, a naopak.
 • FIX – Opraven problém, kdy editor stylu obsahu odfiltroval importy určitých stylů.
 • FIX – Opraven problém s vymazáním mezipaměti při změně SMS kampaně.
 • FIX – Opraveno zasílání prázdného předmětu verze B do BigQuery u kampaní s AB testem.
 • ODSTRANĚNO – Všechny kampaně používají ve výchozím nastavení pro formát zprávy HTML s automaticky generovanou prostou textovou verzí. Textovou verzi lze nastavit ručně pouze pro kampaň používající inteligentní šablony.
 • ODSTRANĚNO – Protože nově budou všechny kampaně používat ve výchozím nastavení pro formát zprávy HTML s automaticky generovanou prostou textovou verzí, bylo ze všech API volání nastavení formátu zprávy odstraněno.