Chraňte svou reputaci díky autentizaci

Ať už posíláte individuální e-maily, transakční zprávy nebo newslettery na velkou databázi, míra doručitelnosti se odvíjí od reputace vaší domény.

Napište nám

Autentizace e-mailů
SPF

SPF

Neboli Sender Policy Framework je základní bezpečnostní technika, pomocí které se ověřuje, že je e-mail zaslaný z legitimní IP adresy.

DKIM

DKIM

DomainKey Identified Mail je metoda, která chrání obsah e-mailu vytvořením digitálního podpisu. Na vás však neklade žádné nároky.

DMARC

DMARC

Tento systém e-mailové autentizace propojuje předchozí dvě technologie a pomáhá chránit domény před zneužitím třetími stranami.

DMARC

DMARC je technologie pro autentifikaci emailů a ochranu domén. Chrání nejen proti neautorizovanému odesílání zpráv, ale také před phishingovými útoky a především spear-phishingovými útoky, které často vedou k masivním škodám.

Takové útoky jsou z pravidla precizně a na míru připravené, kdy se cizí osoby obvykle vydávají za někoho vysoce postaveného a autorizují provedení platby, úhradu faktury, zaslání důvěrné informace, která je následně zneužita k získání přístupu k účtům, do vnitřních systémů, apod. Útočníci většinou stráví detailní přípravou samotného útoku velmi dlouhou dobu (často jsou to dlouhé měsíce, nebo i rok). Využívají při tom různé metody, aby získali informace o vnitřních procesech, struktuře firmy, kompetencích konkrétních lidí, atd.

DMARC s nastavením na strict policy, hraje čím dál zásadnější roli nejen v bezpečnosti, ale i v bezproblémové doručitelnosti. Má prokazatelný vliv na nárůst open-rate a do budoucna bude nepostradatelný pro běh standardu BIMI.

David Finger, Produktový manažer Seznam.cz Email

Co Vám DMARC přinese

DMARC pomáhá identifikovat a správně konfigurovat e-mailovou infrastrukturu, včetně nastavení autentifikace e-mailových zpráv. Právě nastavení e-mailové autentifikace je zásadní pro zabezpečení proti e-mailovým útokům a zajištění maximální doručitelnosti.

Velmi často se stává, ze se ve firmách najdou nepovolené vývojové servery, testovací servery a další prvky infrastruktury, které nejsou korektně autentifikované a zásadně usnadňují možnost útoku, zneužití. V neposlední řadě pomáhá identifikace infrastruktury k zajištění souladu s GDPR.

Podle statistik, které prezentovalo Yahoo, má implementace striktních pravidel DMARC dopad na nárůst open-rate v průměru o 10%. Zásadní a klíčová je však Vaše ochrana před podvodnými e-maily, které se vydávají za vaši společnost.

Chraňte svoji značku

DMARC vás pomáhá chránit před phishingovými útoky. Doručeny totiž budou pouze ověřené e-maily.

Sledujte podvodné
e-maily

Díky kontrole toho, co se odesílá z vaší domény, můžete v případě podezřelé aktivity zapojit dodatečnou ochranu.

Zlepšete doručitelnost

E-maily chráněné mechanismem DMARC jsou doručovány lépe a mají o 10 % lepší umístění v inboxu.

Znalosti, které vám pomohou
s autentizací e-mailů

S autentizací e-mailů jsme pomohli již stovkám klientů a naši zkušení experti pomůžou i vám. Naši specialisté se tématu e-mailové autentifikace a doručitelnosti věnují dlouhodobě a je základním kamenem vysoké míry doručitelnosti naší platformy. Naše know-how v této oblasti je oceňováno nejen v ČR ale i v zahraničí, kde naši specialisté pravidelně přednášejí. Přednášky na toto téma jsou také pravidelně součástí Akademie NIC.cz

Začněte chránit svou doménu co nejdříve, nastavte si záznam DMARC a získejte náskok díky autentizaci elektronické pošty.

Zjistěte, co pro vás můžeme udělat

Vyplňte vaše kontaktní údaje a popište stručně vaše očekávání. Obratem se vám ozveme. Poskytnuté údaje budou použity pouze za účelem poskytnutí nabídky požadovaných služeb.