Získejte z vánočních e-mailingových kampaní maximum!

8 December, 2017

Vánoční kampaně patří v celoročním měřítku mezi ty nejziskovější. Míra otevření e-mailů s kvalitně připravenou kampaní roste vždy a o vánočních svátcích to platí dvojnásob. Příjemci jsou v tento čas zvědavější, protože hledají tu správnou nabídku a čeští marketéři to vědí a chtějí toho využít. V tomto období je ale také velká šance napáchat spoustu škody, Proto se vyvarujte všem známým chybám z minulých let.

Nezapomeňte na personalizaci a cílení. Bez toho kvalitní e-mailing dělat nejde.

Z minulých let víme, že pouze malé procento odesílatelů rozesílalo kvalitně připravené, segmentované a personalizované vánoční kampaně v dobře promyšlených časových intervalech. Většina odesílatelů každý den zasílala tzv. kobercové nálety v několika časových frekvencích, které vedly ke snížení míry otevření, ale i k mazání e-mailů příjemci.

Ani o Vánocích nesmí marketéři zapomínat na to, že e-mail marketing je nástroj pro posílení vztahu se zákazníkem a také v tomto případě platí, že méně je někdy více. E-maily proto posílejte pouze tak často, jak to příjemce bude bavit. Tímto můžete zabránit, aby vaše zprávy byly označeny za spam, nebo rovnou byly penalizovány přímo od poskytovatele. Reputace se napravuje velmi těžce a mnohdy je i nenapravitelná.

Celoobrázkové letáky jsou penalizovány u většiny světových freemailů včetně českého poskytovatele Seznam.cz. Proto dbejte na segmentaci a personalizaci zpráv, které chcete příjemcům do jejich schránek doručit, protože nedoručený e-mail neprodává.

 Zásadní poučení z vánočních kampaní pro úspěšný e-mail marketing

  1. Dbejte na velikost e-mailu, umírněné používání obrázků, vyšší poměr textu. Celoobrázkové e-maily jsou nejen penalizované, ale pro řadu uživatelů i obtížně čitelné

  2. Ověřte si, že je možné číst e-maily na mobilních zařízeních a zejména telefonech. Až desítky procent příjemců budou zprávy procházet na těchto zařízeních.

  3. Vybírejte si časy rozesílání na základě testování a sledování úspěšnosti, ale také tak, abyste neposílali e-maily ve stejný moment jako váš konkurent

  4. Aktivní a poctivá personalizace může přinést podstatně větší míru otevření, ale také vyšší míru konverze. Vyvarujte se nabízení něčeho, co už zákazník má. Pomozte mu k něčemu takovému přikoupit další věci

  5. Mrtvé schránky, neexistující e-mailové adresy a zákazníci s nízkou reputací nemají v e-mailingu rozesílaném v tak důležitém období jako je to vánoční co dělat. Pečlivě a často čistěte a segmentujte databáze

  6. Velmi důsledně odhlašujte ty, co si nepřejí informace dostávat. Hlídejte frekvenci oslovení tak, aby se příjemci necítili obtěžováni a vaše e-maily nezačaly hromadně padat do spamových košů. Nebo ještě hůře aby si příjemci nestěžovali, ať už úřadům nebo veřejně

  7. V hektickém předvánočním a vánočním období nikdy nerozesílejte něco, o čem si myslíte, “že je to strašně vtipné”. Když už od vás má něco zákazník dostat, mělo by to opravdu být něco, co mu pomůže

  8. Více než kdy jindy kontrolujte odkazy, ceny v e-mailu i na e-shopu, úplnost a pravdivost informací, dostupnost zboží. Není nic horšího než zklamat někoho tím, že si vámi nabízenou věc nemůže koupit

  9. Rozesláním e-mailu to jenom začíná. Nezapomeňte připravit zákaznickou linku, aktualizovat domovské stránky e-shopů. Informace z e-mailingu přeneste na sociální sítě

  10. Do vyprodání zásob” a podobná varování sice možná vám, coby provozovateli e-shopu, připadají na první pohled platná a samozřejmá, ale nesmíte na ně zapomenout

A až budete odesílat PFko e-mailem, tak nezapomínejte na to, že i taková novoročenka se dle zákona považuje za obchodní sdělení (konkrétně sdělení na podporu image), a proto se na něj vztahuje zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.