Základní reporty kampaně

26 June, 2012 Návody

Co nám přesně říká základní report rozesílky?

Reporty Mailkitu ukazují statistiky kampaní na třech úrovních. Nejvyšší úroveň zobrazuje statistiky všech kampaní a všech jejich rozesílek. Prostřední úroveň zobrazuje reporty jedné jediné kampaně, ale všech jejích rozesílek. A nejhlubší úrověň reportů ukazuje pouze report konkrétní rozesílky určité kampaně. A o tomto reportu bude na následujících řádcích řeč.

Jak se dostat k tomuto reportu? Otevřete si kampaň, jejíž reporty vás zajímají - klikněte v levém menu na položku Reporty - následně vyberte rozesílku dané kampaně (klikněte na datum), na jejíž statistiky se chcete podívat, a zobrazí se vám tento graf:

reporty-prehled.png

Odesláno

Zobrazuje celkový počet odeslaných e-mailů v rámci zvolené rozesílky dané kampaně.

Doručeno

Ukazuje počet e-mailů, které byly skutečně doručeny příjemcům.

Vráceno

Hodnota Vráceno ukazuje počet e-mailových adres, na které se nepodařilo doručit zprávu. Mezi nejčastější důvody, proč nebyl e-mail doručen, patří neexistující e-mailová adresa a přeplněná schránka příjemce. Seznam konkrétních e-mailových adres, kterým nebyla zpráva doručena, naleznete pod záložkou Nedoručeno společně s důvodem nedoručení.

Čtení

Zobrazuje celkový počet čtení. Tento údaj je neunikátní, což znamená, že tato hodnota může ukazovat i vícenásobné čtení totožného e-mailu jedním příjemcem.

V některých případech ale nemusí znamenat informace o nepřečtení e-mailu to, že si ho jeho příjemce skutečně nepřečetl. Informace o nepřečtení zprávy znamená pouze to, že čtení zprávy nebylo exaktně ověřeno. Přečtení či nepřečtení e-mailu systém vyhodocuje tak, že do každé Vaší zprávy vkládá neviditelný obrázek. Ve chvíli, kdy systém zaznamená zobrazení tohoto obrázku na monitoru příjemce, vyhodnotí tuto skutečnost, jako čtení e-mailu. Ovšem v některých případech (když má příjemce v poštovním klientu zablokováno zobrazování obrázků) se tato ikonka nemůže zobrazit, a proto systém nedostane řádný důkaz o přečtení Vašeho e-mailového sdělení. Používání těchto skrytých obrázků je jedinou exaktní metodou, jak zjistit čtení e-mailů.

Otevřeno

Hodnota Otevřeno úzce souvisí s hodnotou Čtení. Je to ale unikátní údaj, který vypovídá o tom, u kolika příjemců bylo zaznamenáno čtení e-mailu. Pro jednoho příjemce se tak maximální hodnota otevřeno rovná 1.

Kliknutí

Celkový počet prokliků, které byly zaznamenány v rámci rozesílky kampaně. Tento údaj je neunikátní, což znamená, že zahrnuje všechna kliknutí všech příjemců na všechny odkazy umístěné v kampani. Na jaké odkazy klikali konkrétní příjemci a v jakém počtu naleznete v částech reportů nazvané Úspěšnosti (položka v levém menu).

Návštěvy

Návštěvy, neboli unikátní kliknutí je údaj, který nabývá pro každého příjemce maximální počet 1. Ukazuje tedy kolik příjemců si kliklo na libovolný odkaz či odkazy umístěné v kampani.