Vylepšený report engagementu příjemců

20 September, 2019

Engagement scoring je jednou z klíčových vlastností Mailkitu, která pomáhá marketérům zvyšovat efektivitu jejich kampaní. V dnešní aktualizaci jsme provedli drobnou změnu toho, jak v reportu příjemců jsou tyto hodnoty reprezentovány

Reporting je bezpochyby základem pro zlepšování výkonu nehledě na to, zda se jedná o email marketing, SEO, PPC nebo prodej na kamenné prodejně. Pokud neznáte výsledky vašich činností, těžko budete zlepšovat váš výkon. Možnosti zlepšení jsou přímo úměrné kvalitě reportů a proto nasloucháme našim klientům a zlepšujeme naše reporty.

Jedna z přípomínek z poslední doby se zabývala reportem výkonu seznamu příjemců podle engagement score:

Tento jednoduchý graf ukazuje výkon seznamu v průběhu času všech příjemců v daném seznamu a do jaké kategorie engagementu jsou zařazeni. Abychom našim klientům poskytli reporty, které mají co nevyšší vypovídací hodnotu, rozhodli jsme se mírně upravit právě tento graf.

Doposud tento graf obsahoval engagement VŠECH příjemců v seznamu a to včetně odhlášených a nedoručitelných adres. Nově bude graf reprezentovat OSLOVITELNÉ příjemce, tzn. ty kteří nejsou nedoručitelní nebo odhlášení.

I přesto, že se jedná jen o změnu v prezentaci, nikoliv v algoritmu (tzn. na skóre se nic nemění), jedná se o změnu významnou. Umožní uživatelům lépe chápat vývoj jejich seznamu a trendy, zvláště při pohledu na delší období. U skóre totiž platí, že příjemce, který se odhlásí, nebo se stane permanetně nedoručitelným, zůstane na úrovni skóre, které měl před odhlášením/nedoručitelností.

Podle složení vašich seznamů příjemců a počtu odhlášených, se tak nové zobrazení na grafu projeví větším, či menším posunem hodnot napříč skupinami engagement skóre. Samotné skóre příjemců není nijak dotčeno a tak i vešekerá existující pravidla segmentace se budou chovat stejně jako doposud. Jedná se však o změnu ve vizualizaci dat, která pomůže k lepšímu sledování vývoje chování příjemců a optimalizaci strategie.