Vylepšené webové události

26 August, 2019

Poslední aktualizace platformy přinesla významnou novinku pro všechny provozovatele e-commerce řešení. Ti, kteří na svých stránkách používají Google Analytics Enhanced E-commerce, mohou nově propojit tato data s Mailkitem a snadno tak propojit data o chování návštěvníků s e-mailovými kampaněmi.

Některé typy kampaní jsou známé pro svou vysokou účinnost. Jednou z takových je kampaň reagující na opuštěné košíky. Právě pro jejich implementaci je zcela zásadní předávání dat o chování návštěvníků stránek. Mailkit podporuje webové události již léta, ale doposud bylo vždy nutné nasadit speciální kód do všech stránek. Právě propojení s Google Analytics Enhanced E-commerce umožňuje téměř okamžitě začít používat remarketingové kampaně.

A nejedná se jen o remarketingové kampaně, které těží z webových událostí. Informace z webových událostí obohacují veškeré statistiky e-mailových kampaní. V okamžiku, kdy se začnou předávat informace o dokončení objednávek pomocí webových událostí do Mailkitu, začnou se měřit konverze a tržby všech e-mailových kampaní. Je to jako když si v noci rozsvítíte – reporty vašich kampaní dostanou okamžitě novou dimenzi. Tam, kde jste doposud hovořili o míře otevření a kliknutí, budete nyní moci jít na úroveň prodejů a tržeb.

Doposud bylo nutné nasadit individuální volání skriptů ze stránek, které se staraly o předávání dat do Mailkitu. Nová aktualizace využívá existující datové vrstvy používané pro Google Analytics Enhanced E-commerce a z těchto dat automaticky synchronizuje nákupní aktivity do Mailkitu. Pokud tedy na vašich stránkách využíváte Google Analytics Enhanced E-commerce, tzn. máte v Google Analytics informace o jednotlivých nákupech, pak pro vás napojení kódu Mailkitu bude otázkou chvilky. Navíc toto propojení nevyžaduje žádné programátorské zásahy do vašich stránek, ale je možné je realizovat pomocí Google Tag Manageru, případně jiného správce skriptů na vašich stránkách.

Jak tedy postupovat? V první řadě si ověřte, že používáte standardní způsob reportování Google Analytics Enhanced E-commerce. Pokud nevíte jak, neváhejte se obrátit na naši zákaznickou podporu, která vám pomůže. Jakmile bude ověřena kompatibilita, stačí na vaše stránky vložit jednoduchý kód:

<script type="text/javascript">
  var _mailkit = _mailkit || [];
  _mailkit.push(['setAPIID','Customer API ID']);
  _mailkit.push(['setDomain','referrer domain']);
  _mailkit.push(['setMode','debug']);
  _mailkit.push(['enhancedECommerce', true]);
</script>
<script type="text/javascript" async="true" src="//u.mailkit.eu/js/jsapi_v2.js"></script>

V kódu je nezbytné uvádět správné API ID a doménu a po dobu testování zachovat režim setMode ve stavu debug. Jakmile se ověří funkčnost implementace, bude možné řádek setMode odstranit.

Pokud máte vše nastaveno zcela standardně, pak se nákupní aktivity návštěvníků vašich stránek začnou okamžitě propisovat do vašeho Mailkit účtu, a to do události s názvem cart. Ověřte si, že obsah těchto událostí odpovídá vaší evidenci a nedochází k žádným rozdílům – pokud by tomu tak bylo, pravděpodobně máte stejným způsobem zkreslené statistiky v Google Analytics. V případě, že se události nebudou zapisovat, může to být způsobeno použitím jiných pojmenování událostí na vašich stránkách. I to je možné nastavit, a to pomocí následujících parametrů:

  _mailkit.push(['DLAddItemTag','vlastní event addToCart]);
  _mailkit.push(['DLRemoveItemTag','vlastní event removeFromCart']);
  _mailkit.push(['DLCheckoutTag','vlastní event checkout']);
  _mailkit.push(['DLFinishEventTag','vlastní event purchase']);

V případě, že si nebudete jisti správným nastavením, naše podpora vám se správným nastavením pomůže.

Jak vidíte, nastavení není žádná věda a může být otázkou několika málo minut. Samozřejmě nic není zcela univerzální, a protože Google Analytics umožňují různé metody měření, může se stát, že vaše implementace nebude kompatibilní s tímto propojením. V takovém případě je nutné implementovat předávání událostí pomocí jednotlivých volání našeho event API podle dokumentace. V každém případě je vám naše podpora plně k dispozici.