Stavy příjemců

7 June, 2012 Návody

Jaké možné stavy příjemců mohou být, co znamenají a jak k nim Mailkit přistupuje?

Mailkit rozlišuje 6 možných stavů příjemců: Neznámé, Odhlášené, Trvale nedostupné, Dočasně nedostupné, Neaktivní a Aktivní.

stavy.png

Neznámí příjemci

Neznámý stav příjemce je výchozím stavem všech příjemců hromadně importovaných do Mailkitu. To, že je příjemce neznámý, znamená, že Mailkit nemá jedinou ověřenou informaci o jeho existenci. Buď mu tedy ještě nebyla odeslána jediná kampaň, nebo byla (a byla mu i doručena), ale příjemce si ji prokazatelně nepřečetl, ani v ní neklikl na žádný odkaz.

Odhlášení příjemci

Odhlášení příjemci jsou takoví, kteří buď aktivně klikli na odkaz pro odhlášení umístěný v e-mailu, nebo jste je do Mailkitu již s tímto stavem hromadně importovali, případně jste stav konkrétního příjemce editovali manuálně v Mailkitu (prostřednictvím tlačítka Upravit).

Těmto globálně odhlášeným příjemcům (tedy těm, kteří klikli na odkaz pro odhlášení v e-mailu) Mailkit již nikdy nezašle žádnou další kampaň, a to i v případě, že ho smažete a znovu vložíte do vašeho účtu nazpět - i tehdy si Mailkit stále bude pamatovat daného příjemce jako odhlášeného.

Příjemci, kteří se odhlásili pouze z příjmu některých typů zpráv se do této skupiny nezařazují.

Trvale nedostupní příjemci

Trvale nedostupní příjemci jsou takoví, jejichž e-mailová adresa hlásí "tvalou chybu", jinými slovy - jejich e-mailová adresa není funkční. Na tyto příjemce tedy již byla odeslána nějaká kampaň, ale zprávy se z protilehlého serveru vrátily s informací o "trvalé chybě", nejčastěji jednoduše takovou, že daná e-mailová adresa neexistuje.

Trvale nedostupným příjemcům se Mailkit již nikdy nepokouší doručit žádnou další kampaň.

Dočasně nedostupní příjemci

Jako dočasně nedostupné příjemce označí Mailkit takové, kterým byla již odeslána nějaká kampaň, ale protilehlý server zprávu vrátil s informací o "dočasné chybě". Dočasná chyba může být například přeplněná schránka, či déle trvající chyba na protilehlém serveru, pro niž není schopen zprávu přijmout.

Dočasně nedostupným příjemcům Mailkit odesílá jakékoli další kampaně, nicméně, pokud je příjemce 10x za sebou vyhodnocen Mailkitem jako dočasně nedostupný, stane se trvale nedostupným a již mu žádné další zprávy nejsou Mailkitem zasílány.

Neaktivní příjemci

Stav "Neaktivní" je jediným stavem, který neurčuje Mailkit automaticky. Tímto stavem si pouze můžete označit příjemce Vy sami - a to za tím účelem, aby danému příjemci Mailkit nezasílal žádné zprávy.

Neaktivní příjemce tedy figuruje v databázi, Mailkit na něj neodesílá žádné kampaně, ale v případě potřeby je možné mu nastavit jiný stav (neznámý, aktivní) a Mailkit na něj bude opět zasílat další kampaně.

Aktivní příjemci

Příjemce s "aktivním" stavem má prokazatelně ověřenou existenci. Jeho e-mailová adresa je tedy nejenom existující a funkční, ale příjemce také aktivně e-mailové kampaně čte či kliká na odkazy v ní umístěné.