Rozšiřujeme parametry událostí

20 July, 2015 NovinkyRemarketing

Na základě praktických zkušeností a požadavků jsme doplnili do našeho API pro správu událostí remarketingových kampaní pár nových parametrů, které vám umožní doplnit do vašich remarketingových zpráv více informací.

Když jsme na konci roku 2014 připravovali API pro remarketingové události, věnovali jsme mnoho času analýze konkurenčních systémů a požadavkům zákazníků. Věřili jsme, že jsme měli dostatek parametrů pro všechny typy událostí. Praxe samozřejmě ukázala, že čím více možností je, tím více se najde uplatnění a tím i nových požadavků. Dnes jsme proto spustili aktualizovanou verzi rozhraní pro správu událostí, která nově obsahuje několik nových parametrů jak na úrovni události, tak především v položkách události.

K základním parametrům události nově přibyly dva parametry - gender pro pohlaví příjemce ve tvaru M pro muže resp. F pro ženy a promo_teaser, který slouží k předávání doplňujícího textu o délce max 256 znaků.

V oblasti parametrů položek událostí pak došlo k větším změnám:

teaser - tak jako u události i u položek jsme doplnili další textové pole, které slouží jako doplněk k názvu a popisu produktu (max. 256 znaků)
price_orig - v případě, že se jedná o produkt ve slevě, tak je vhodné uvést nejen aktuální cenu, ale i původní cenu a upozornit na cenový rozdíl
item_discount - sleva na produktu, ať už uvedená jako procentuelní hodnota, nebo jako částka (max 8 znaků)
item_available - dostupnost produktu. Zde je možno uvádět text o délce 64 znaků a informovat např. že je produkt skladem u dodavatele, případně termín dodání

Nově pak příbyl jeden parametr při dokončení události a to thank_you, který vám umožní do události předat další děkovný text o délce 2048 znaků.

Samozřejmě všechny tyto nové parametry událostí jsou popsané v dokumentaci a lze je používat jak v těle remarketingových zpráv, tak v předmětu a to pomocí tagů [Event.promenna] tzn. napr. [Event.teaser] pro vložení obsahu proměnné teaser do předmětu resp. [% Event.teaser -%] do těla zprávy.

Doufáme, že vám tyto nové proměnné v událostech a jejich položkách pomohou realizovat lepší a účinnější remarketingové kampaně. Pokud by vám chyběl v rozhraní událostí nějaký parametr, který si myslíte, že bychom měli doplnit, neváhejte nás kontaktovat.