Personalizace není jen oslovení

22 August, 2016 Personalizace

Často se mluví o tom, jak je důležitá personalizace, ale málokdo dokáže říci, jak a co lze personalizovat, a tak zůstává obecná představa, že personalizace je oslovení příjemce. Personalizací se však rozumí mnohem více a ono oslovení je tou nejjednodušší a nejméně efektivní formou.

Už v minulosti jsme se na našem blogu několikrát věnovali otázkám personalizace a kam až může zajít. Věnovali jsme se personalizovaným podpisům, dynamickému obsahu a ostatně i onomu triviálnímu oslovení. Samozřejmě ideální je kombinace vícero metod personalizace, aby příjemce věděl, že se mu věnujete s patřičnou péčí a vaši zprávu považoval za službu, která je mu přínosná. Proto se tentokrát budeme věnovat velice opomíjené možnosti, a to personalizace názvu odesílatele.

Ať už podnikáte v oboru B2B nebo B2C, využití pro personalizaci názvu odesílatele je mnoho. Velkoobchody mají obvykle prodejce rozděleny mezi obchodníky, banky či pojišťovny přidělují na pobočkách klientům zástupce, telekomunikační operátoři pak vyhrazenou zákaznickou podporu, a tak by se dalo pokračovat.

Tak, jako se vším, i s personalizací názvu odesilatele existuje mnoho způsobů, jak toho docílit. Nejobvyklejší je manuální rozsegmentování příjemců podle odesílatele, vytvoření jednotlivých seznamů příjemců pro každý segment a následně příprava kampaní pro každý segment, kdy každá kampaň má jiného odesílatele. Samozřejmě je to možnost, ale jakmile se jedná o více než 3-5 seznamů a s tím souvisejících kampaní, tak se jedná o časově velice náročný proces, který je samozřejmě náchylný na chyby. Toto řešení je samozřejmě možné aplikovat v jakémkoliv nástroji ať už amatérském nebo profesionálním.

Druhou možností je využití dynamické segmentace podle příznaku v seznamu příjemců a následné přípravě několika kampaní pro jednotlivé segmenty, kdy každá kampaň má jiného odesílatele a používá jinou část dynamického segmentu. Tato metoda ušetří mnoho času na rozdělování seznamu do podseznamů a jejich údržbu, neboť segment je definován podmínkou u každé kampaně. Nevýhodou je, že v případě vzniku nového segmentu, např. nástup nového obchodního zástupce je nutné nadefinovat novou kampaň, nový segment a často i upravit segmentaci u současných kampaní. Samozřejmě v případě potřeby další segmentace je nutné upravit pravidla všech kampaní a to je opět časově náročné a náchylné na chyby. Tato metoda je časově méně náročná na přípravu, ale stále vyžaduje poměrně velké úsilí a není vhodná pro plně automatizované kampaně. Použití této metody je pak dostupné většinou pouze u pokročilých nástrojů, které poskytují dynamickou segmentaci příjemců.

Poslední, a samozřejmě nejefektivnější možností, je zcela automatická personalizace názvu odesilatele na základě údaje v seznamu příjemců. U této metody se pak používá jeden seznam příjemců a jedna kampaň s proměnným odesílatelem. Samozřejmě v případě potřeby oslovení omezeného segmentu příjemců (např. podle pohlaví, data posledního nákupu, atp.) se pravidlo segmentace vytváří jen jednou a riziko chyby je tak mizivé. Časové náklady na přípravu a správu takové kampaně jsou pak minimální a kampaň může být plně automatizovaná. Tuto možnost poskytují jen ty nejpokročilejší nástroje a Mailkit není výjimkou, proto se podíváme jak kampaň s personalizovaným názvem odesílatele připravit.

Příprava seznamu příjemců

Prvním předpokladem je správně připravený seznam příjemců, ve kterém bude u každého příjemce uveden požadovaný název odesílatele a případně i adresa po odpovědi. Pro názornost si to předvedeme na importu příjemců z XLS soubrou, ale samozřejmě doporučujeme seznamy příjemců aktualizovat automatizovaně pomocí datových zdrojů.

Na obrázku je vidět, že jsme při importu zvolili napárování jména příjemce do pole Celé jméno, jeho e-mail do pole E-mail, název odesílatele pak do pole Vlastní 25 a e-email odesílatele do pole Odpovědi na. Toto je samozřejmě minimalistické nastavení pro účely demonstrace a lze si zvolit vlastní způsob přiřazení pole s názvem odesílatele do kteréhokoliv Vlastního pole dle potřeb. Naopak adresa pro odpovědi musí být v poli Odpovědi na, má-li se použít.

V dalším kroku si pak přípravíme odesílací adresu s personalizací pro naši kampaň či kampaně. Její přidání provedeme v Profilu, stejně jako se přidává jakákoliv jiná odesílací adresa, pouze s tím rozdílem, že do názvu odesílatele vložíme personalizační tag.

V tomto případě jsme použili formát názvu odesilatele "Firma XYZ - [CUSTOM25]", neboť chceme, aby v e-mailu byl odesílatel identifikován názvem firmy i svým jménem a víme, že jsme si jméno importovali do pole Vlastní 25 (CUSTOM25). Samozřejmě je možné takto mít v názvu i vícero proměnných z informací o příjemci, nebo i proměnné předávané z API volání. Kampaň odeslaná z této odesílací adresy pak každému příjemci přijde s jiným názvem odesílatele a jinou adresou pro odpověď. Josef Novák tak dostane zprávu od "Firma XYZ - Adriana Nová" z adresy komunikace@firma.cz a pokud odpoví na zprávu, tak bude odpovídat na adresu adriana@firma.cx.

S takto nastavenou personalizací názvu odesílatele je pak hračka realizovat kampaně, ať už manuální nebo automatické, na všechny příjemce, nebo dynamické segmenty, a to s použitím jednoho jediného seznamu. Samozřejmě je zcela na vás, jakou si zvolíte formu názvu odesílatele a kolik do názvu zahrnete personalizovaných údajů. V případě, že budete mít zájem o pomoc při nastavování vašich kampaní, nebo konzultace, neváhejte nás kontaktovat.