Nové reporty událostí

21 June, 2016 Remarketing

Posledních několik týdnů jsme věnovali hodně úsilí vývoji reportů k remarketingovým událostem a datům, které z těchto událostí pro vás získáváme.

E-mailový remarketing v Mailkitu je velmi silný nástroj, díky kterému je možné získávat velké množství dat o příjemcích, jejich chování a zájmech a tyto data následně využívat. Pokud jste dosud o našem remarketingu neslyšeli, doporučujeme k přečtení náš starší článek, který vás uvede do základů remarketingu a remarketingových událostí.

Protože náš systém událostí neslouží pouze k realizaci remarketingových kampaní, ale i měření konverzí a obecně chování a zájmů uživatelů na stránkách, věnovali jsme přípravě reportů velkou pozornost a současným stavem rozhodně nekončíme, ale jedná se pouze o první fázi.

Základní report událostí

V první úrovni reportů událostí získáte základní přehled o tom, jaké se z vašich stránek evidují události a jakých dosahují obchodních výsledků. Pokud používáte události pouze k měření konverzí, získáte pouze přehled o celkovém počtu událostí, průmerné výši tržeb podle dní v týdnu a za předchozí týden.

Základní report událostí bez remarketingu

Tento základní přehled nám poskytuje informace o celkovém počtu událostí, které proběhly na webových stránkách a počtech remarketingových událostí a z nich plynoucích tržeb. V tomto případě se jedná o využití událostí čistě k měření konverzí, a tak zde nejsou žádné remarketingové události, ani z nich plynoucí tržby. Graf pak ukazuje pouze tržby podle dní tak, jak byly zaznamenané nezávisle na jejich zdroji. Zatímco sloupce ukazují tržby pro jednotlivé dny v předchozím týdnu, linie značí průměrné tržby jednotlivých dní za posledních 8 týdnů.

Rozšířený report událostí

Zajímavější informace nám však report ukáže až v případě, že jsou události dále využívané i k remarketingovým účelům, jako jsou např. připomínání opuštěných košíků, uvítací zprávy, atp.

Report událostí s remarketingem

Na tomto přehledu již vidíme mnohem více informací nejen o našich událostech, které jsou v horní tabulce vypsané vždy podle používaného tagu události, ale i jejich remarketingové úspěšnosti a tržbách jednotlivých událostí. Graf tržeb je pak doplněn i o graf zobrazující tržby z remarketingových kampaní a jednotlivých tagů. Kliknutím na název remarketingového tagu se pak dostáváme na detailní úroveň konkrétních událostí.

Report událostí podle tagu

Zde získáváme kompletní a detailní informace o všech předávaných událostech a jejich vývoji, včetně případných remarketingových kampaní, které na událost reagují.

Detail remarketingové události

V první části je znázorněn vývoj události v rámečcích formou rozkladu z celkového počtu událostí a dokončených událostí (výsledné tržby), přes čekající události (potenciální tržby), po počet realizovaných remarketingových událostí a na ně navazující počty zpráv, jejich úspešnost a konverze (tržby z remarketingu).

Zde je důležité si říci, že ne všechny čekající události mají remarketingový potenciál. Ten záleží především na dostupnosti informace o e-mailové adrese uživatele, který byl původcem události. Pokud u události není možné exaktně identifikovat adresu příjemce (nebyla předána v události, ani nebylo možné provést autodetekci), není tuto událost možné dále oslovit remarketingovou kampaní. Proto je i velice důležité zvyšovat tento potenciál vhodnou kombinací metod k získání adresy na stránkách, např. použitím popout boxu pro získání e-mailové adresy.

V následující tabulce je pak rozpis remarketingových kampaní vázaných na zvolenou událost a jejich podíly na remarketingových konverzích a tržbách.

Pod seznamem kampaní následuje kompletní rozpis zaznamenaných událostí. Tento rozpis primárně zobrazuje čekající události, ale lze si přepnout zobrazení dat kliknutím na čísla v horních rámečcích a vypsat si tak např. všechny konvertované události.

Rozpis jednotlivých událostí

Rozpis jednotlivých událostí nám poskytne kompletní informaci o dění v pozadí události. Tam, kde je možné identifikovat příjemce, je k dispozici informace o e-mailové adrese a jméně, zda již na událost byl odeslán remarketingový e-mail, zda na něj příjemce reagoval a jak. Právě ve zvyšování míry identifikovaných je obrovský prostor ke zvyšování tržeb - zde je nutné se zamyslet nad způsoby zlepšení identifikace návštěvníka na stránkách, ať už zjednodušením přihlašování, nebo např. použitím popout oken pro získání e-mailové adresy.

U každé události je zobrazena i její hodnota vycházející z počtu položek v události a jejich hodnot přepočítaných do primární měny účtu. Po rozkliknutí detailu události se pak zobrazí kompletní informace o jejím obsahu. Zde jsou vypsány všechny dostupné informace z události a její položky.

Tento soupis událostí vám poslouží nejen při ověřování vaší implementace event API, ale v kombinaci s ostatními informacemi na stránce i ke zlepšování účinnosti vašich remarketingových kampaní. V případě potřeby asistence, nebo rady, se neváhejte na nás obrátit.