Nové filtrování a podmínky pro segmentaci

1 March, 2016 Segmentace

Na přestupný den jsme nasadili do ostrého provozu jednu z výrazných novinek - předělané rozhraní podmíněného doručení a filtrování příjemců. Jedná se o klíčový nástroj jak pro manuální tak automatizovanou segmentaci příjemců a změna se netýká jen rozhraní.

V rozhraní Mailkitu je již mnoho let možné filtrovat příjemce či vytvářet podmínky omezující doručování kampaně na specifické příjemce či skupiny příjemců. Vytváření těchto podmínek však nikdy nebylo jednoduché a leckdy potrápilo nejednoho pokročilého marketéra. Právě tento diskomfort nás vedl k rozhodnutí celé rozhraní tvorby podmínek upravit a více ho přiblížit méně zkušeným uživatelům. Původní rozhraní pro zadávání podmínek

Jak je vidět na obrázku, podmínky se v původním rozhraní skládali poměrně nepohodlně a jejich výpis byl ve striktně matematické podobě s použitím závorek. Tento zápis je sice snadno pochopitelný pro programátory a matematiky, ale běžným marketérům rozhodně nevyhovoval.

Při vývoji nové verze jsme si proto dali za cíl zjednodušit rozhraní tak, aby vyhovovalo marketérům a zároveň nadále umožňovalo tvorbu všech vysoce pokročilých pravidel a jejich budoucí rozšiřování.

Ukažme si tedy stejné pravidlo jako na předchozím obrázku v novém rozhraní (pouze jsme změnili u druhé podmínky odstup aktuálního dne ze 30 na 20, abychom neměli nulové výsledky):

Nová podoba rozhraní pro zadávání pravidel filtrování Stále vám to přijde složité? Ano i ne - základní operace jsou jednoduché a umožní vám snadný výběr hodnot, ale pokročilé možnosti si žádají specifický zápis.

Od začátku vývoje Mailkitu jsme si dali za cíl vytvářet systém pro náročné zákazníky a tak i naše podmínky musí zákonitě umět více než u konkurence. Především musí fungovat univerzálně a dynamicky, tedy nejen filtrovat z jednoho nebo více seznamů příjemců statická data, ale uplatňovat pravidla filtrování kdykoliv na jakékoliv seznamy příjemců. Co tím máme na mysli?

Představte si, že chcete poslat email všem, kteří mají narozeniny - to je snadná podmínka na pole ve kterém máte uložené datum narození ideálně v podobě MM-DD nebo MM/DD. Zadáte do podmínky že pole rovná se např. "01/31" a všichni co mají narozeniny poslední lednový den splňují podmínku.

Co ale když máte data uložena v podobě RR/MM/DD nebo DD.MM.RRRR, protože chcete vyhodnocovat i kulatá výročí? To je stále jen snadný převod formátu data a potud by si s problémem měl poradit každý nástroj poměrně snadno. Komplikace však obvykle nastávají v momentě, kdy chcete toto provádět s určitým předstihem a automaticky - řekněme vždy 14 dní před narozeninami. V tu chvíli je nutné zapojit matematiku a konverzi formátu data.

V Mailkitu je všechno tohle snadno možné, protože do podmínek lze vkládat formátovací funkce a dynamické hodnoty. Místo konkrétního data se pak uvede CURDATE, což je zkratka pro aktuální datum, hodnoty se převedou na datum podle formátu atributem date_eu či date_us nebo dalšími a přepočítají se na výročí funkcí ANNIVERSARY. Pokud tedy potřebujete poslat e-mail s přáním k narozeninám a máte v seznamu příjemců uložená data narození ve tvaru DD.MM.RRRR (evropsky) v poli CUSTOM1 zapíšete podmínku jako CUSTOM1 rovná se [date_eu;ANNIVERSARY|CURDATE;ANNIVERSARY].

Zní to divoce, ale umožňuje vám to naprostou nezávislost - podmínku definujete jednou a bude platit každý den na všechny, kteří mají v daný den narozeniny. Vám to umožní nastavit kampaň na automatické odesílání každý den v 9 hodin ráno a o víc se nestarat - každý den dostanou oslavenci své blahopřání.

Samozřejmě se nemusíte omezovat na data narození a blahopřání - práce s datem má své využití v mnoha typech automatizovaných kampaní - od blahopřání, po reaktivace účtů. Můžete připomínat vašim zákazníkům, že už se dlouho nepřihlásili, dlouho nenakoupili, nebo poděkovat týden po nákupu a zeptat se na spokojenost.

Nepředělávali jsme však rozhraní jen proto, abychom ulehčili pokročilým zákazníkům použití filtrů. Hlavní motivací bylo především rozšíření filtrů o nové možnosti.

Před pár týdny jste si mohli všimnout, že do seznamů příjemců přibyl nový údaj. Jedná se o ukazatel kvality příjemce, neboli engagement skóre a jeho trend. Způsobem vyhodnocování kvality a výpočtem engagement skóre se budeme zabývat v samostatném článku, ale ve stručnosti se jedná o číslo do kterého jsou zahrnuté e-maily odeslané příjemci a jejich četnost a údaje o reakcích příjemce různé důležitosti - čtení, kliknutí, přeposlání, tisk, konverze, atd. Nové rozhraní vám umožňuje vytvářet pravidla na engagement skóre i jeho trend a otevírá tak zcela nové možnosti segmentace.

Co se chystá?

Nové rozhraní je však jen prvním krokem v plánovaném průvodci pravidel, který zpřístupní mnoho možností, které jsou nyní dostupné pouze skrz zákaznickou podporu. Ve druhé fázi tak doplníme rozhraní o další krok, ve kterém bude možné přidat pravidla vztahující se na předchozí chování zákazníků - čtením, kliknutím, konverzím z kampaní, ale i např nákupům konkrétního zboží či v konkrétní kategorii. Samozřejmě toto všechno je podmíněno dostupností dat, ale bude to další důvod proč implementovat na vaše stránky remarketingový kód.

Posledním krokem v průvodci pravidel pak budou exkluze, které umožní snadno spravovat seznam příjemců, kteří jsou vyloučeni z dané kampaně i pokud by pravidlům odpovídali aniž by bylo nutné upravovat samotná pravidla.