Kouzelná slova: IF / ELSIF / ELSE

5 August, 2015 Návody

Jaká existují kouzelná slova? Prosím, děkuji, abrakadabra, IF, ELSIF a ELSE. Nevěříte? Ukážeme si to.

IF / ELSIF / ELSE logické podmínky můžete použít všude tam, kde chcete aplikovat jakoukoli personalizaci, či zajistit aktuálnost automatizovaně odesílaného emailu. Na následujících příkladech si ukážeme jejich nejčastější aplikaci, ale nejprve trocha zjednodušené teorie.

Sestavení podmínky

IF / ELSIF / ELSE podmínkami v zásadě říkáme, co bude, "když něco bude" - tedy když je splněna, či naopak nesplněna nějaká podmínka.

[% IF "podmínka" -%]příkazy, které se mají vykonat pouze v případě, že je podmínka splněna [% ELSE -%]příkazy, které se mají vykonat pouze v případě, že podmínka splněna není [% END -%]

Každá podmínka tedy začíná: [% IF "něco" ...je rovno, obsahuje, není rovno... "něco" -%] a končí: [% END -%]. V zápisu podmínky lze používat systémové tagy pro personalizaci, obsahy z datových zdrojů, i vlastní proměnná data předávaná přes API.

Používané operátory:

== ... je rovno
!= ... není rovno
< ... je menší
<= ... je menší nebo rovno
> ... je vetší
>= ... je větší nebo rovno

! ... prázdné
proměnná.match('něco') ... obsahuje

&& ... a zároveň
|| ... nebo

Personalizované oslovení

Cíl podmínky:

Pokud je příjemce muž - vloží se "Vážený pane",
pokud je příjemce žena - vloží se "Vážená paní",
pokud není uvedeno pohlaví - vloží se "Dobrý den",
pokud je uvedeno pohlaví a zároveň je uvedeno příjmení - přijde za vložené oslovení ještě i vyskloňované příjmení do 5. pádu.

Znění podmínky:

[% IF recipient.GENDER == 'M' -%]Vážený pane
[% ELSIF recipient.GENDER == 'F' -%]Vážená paní
[% ELSE -%]Dobrý den[% END %]
[% IF recipient.GENDER !='' && recipient.LAST_NAME !='' -%] [SKLONUJ 5,j,1][LAST_NAME][/SKLONUJ],[% ELSE -%],[% END -%]

Jazyk zprávy v jazyku příjemce

Popis situace:

Ve vlastním poli č. 25 mají příjemci uveden příznak jazyka, se kterým s nimi chcete komunikovat. Pro český jazyk to je "cs", pro slovenský "sk". S ostatními příjemci se komunikuje anglicky.

Použitá podmínka č. 1:

[% IF recipient.CUSTOM25 == 'cs' -%]Nechcete-li dostávat newsletter, můžete se odhlásit
[% ELSIF recipient.CUSTOM25 == 'sk' -%]Ak nechcete dostávať newsletter, môžete sa odhlásiť
[% ELSE -%]Not interrested in newsletter? Unsubscribe [% END -%]

Použitá podmínka č. 2:

(Podmínka je určená pro šablonu a pracuje s jednotlivými obsahovými záložkami editoru.)

<% IF recipient.CUSTOM24 == 'cs' -%> [CONTENT2]
<% ELSIF recipient.CUSTOM24 == 'sk' -%> [CONTENT3]
<% ELSE -%> [CONTENT] <% END -%>

Rozdílné obsahy

Záměr č. 1:

Příjemce muž a příjemce žena mají rozdílnou koncovku slovesa.

Znění podmínky:

[% IF recipient.GENDER == 'F' -%]Zakoupila[% ELSE -%]Zakoupil[% END -%] jste u nás...

nebo

Zakoupil[% IF recipient.GENDER == 'F' -%]a[% ELSE -%][% END -%] jste u nás...

Záměr  č. 2:

Příjemci, kteří mají ve vlastním poli č. 1 "ano" a zároveň ve vlastním poli č. 2 uloženo "666", budou mít odlišné znění zprávy než všichni ostatní.

Znění podmínky:

[% IF recipient.CUSTOM1 == 'ano' && recipient.CUSTOM2 == '666' -%]To je on![% ELSE %]To není on![% END -%]

Záměr č. 3:

Příjemcům, kteří mají schránku na doménách seznam.cz, email.cz, post.cz, spoluzaci.cz, stream.cz, nebo firmy.cz, se do zprávy vloží speciální věta. Ostatní příjemci nic neuvidí.

Znění podmínky:

[% email = recipient.EMAIL -%]
[% IF email.match('seznam.cz') || email.match('email.cz') || email.match('post.cz') || email.match('spoluzaci.cz') || email.match('stream.cz') || email.match('firmy.cz') -%]
Máte e-mailovou schránku na Seznamu? Zjistěte, jak nezmeškat novinky a slevy.
[% END -%]

A kam s ní?

A kam podmínku vložit? Podmínku můžete vložit jak do WYSIWYG editoru, či s ní pracovat v HTML kódu jako s obyčejným textem. Pokud podmínku budete používat v šabloně, je nutné pro správnou funkčnost vyměnit ohraničující závorky. V šablonách se namísto [% a -%] používá <% a -%>.

V případě pomoci se sestavením vaší unikátní podmínky nás neváhejte kontaktovat, rádi pomůžeme.