Gmail nově upozorňuje na zprávy bez šifrování

23 February, 2016 BezpečnostNovinky

Před několika týdny začal Gmail upozorňovat pomocí drobné ikonky otevřeného zámku na zprávy, které byly zaslány bez šifrování. Tato malá ikonka bude mít dalekosáhlý dopad a změní vnímání bezpečnosti e-mailové komunikace běžnými uživateli.

Doposud bylo šifrování věcí, na kterou se myslelo především v odvětvích, pro která je zabezpečení informací kritické, jako jsou finanční ústavy či nadnárodní korporace. Gmail svým upozorněním na nezabezpečenou komunikaci upozorňuje na důležitost šifrování a obrací tak vnímání zabezpečení naruby.

Gmail podporuje šifrovaný přenos zpráv již mnoho let a na nízkou míru využití šifrování v přenosu zpráv směřujících do jeho schránek upozorňoval již v minulosti. Vytvořil na toto téma i samostatné stránky Google Transparency Report, ale až tímto krokem zásadně formuje trh.

Zavedením indikátoru dochází k větší změně než by se mohlo zdát. Nově každý příjemce bez nutnosti znalostí pokročilých funkcí vidí přímo v Gmailu, zda byla zpráva šifrována nebo nikoliv, což bude mít zásadní vliv na chování uživatelů a jejich důvěru v doručené zprávy.

Zobrazení zprávy zaslané bez zabezpečení přenosu šifrováním

Tato změna však bude mít dopad nejen na informovanost a chování uživatelů, ale zcela jistě  i na celý trh e-mailového marketingu. Lze odhadnout, že se Google v tomto zachová stejně jako při zavedení hodnocení používání šifrování webových stránek. Zatímco nyní se jedná pouze o stavový indikátor ve schránce, v blízké době dojde k postupné penalizaci zasílání nezabezpečených zpráv s citlivým obsahem jako jsou e-maily s potvrzením objednávek, výpisů, registračních údajů či faktur. Následovat pak bude omezená doručitelnost hromadných obchodních sdělení.

Pro Mailkit je samozřejmě spolehlivé doručování e-mailových zpráv maximální prioritou a tak jsme na tuto situaci okamžitě reagovali. Od 22. února veškeré zprávy na adresy Gmailu šifrujeme a po vyhodnocení testovacího provozu budeme postupně rozsah šifrovaných přenosů rozšiřovat na další sítě.

Totožná zpráva, nyní však zaslaná s použitím šifrovaného přenosu.