Co se dozvíte ze SPAM skóre kampaně

8 February, 2016 BezpečnostNávody

Mailkit u každé kampaně automaticky kontroluje, jak si kampaň aktuálně vede z hlediska SPAM skóre – neboli, jaká je pravděpodobnost toho, že daná kampaň bude spamovým filtrem v poštovním klientovi příjemce vyhodnocena jako spam. K čemu je taková kontrola dobrá a jak s ní pracovat?

Tato orientační kontrola je prováděna nejpopulárnějším anti-spamovým programem SpamAssassin, který vyhodnocuje několik stovek parametrů e-mailu a z těch určí výsledné skóre. Kontroluje se např. to, zda je text v rovnováze s obrázky, jak vypadá zdrojový kód, zda se v textu nevyskytují slova ze “zakázaného seznamu”, jak vypadá předmět zprávy či zda použité odkazy nevedou na stránky se špatnou reputací, atd.

Obecně lze říci, že pokud je výsledné skóre zeleně zabarvené, má daný e-mail největší šance k tomu, aby ho poštovní klient příjemce nevyhodnotil jako spam. Pokud ale výsledkem bude oranžová či dokonce červená hodnota, je pro úspěšnost vaší kampaně žádoucí, abyste se podívali na to, co kontrolou neprošlo a danou věc napravili.

Kliknutím na tlačítko Zobrazit detaily v detailech kampaně si nechte zobrazit výsledek proběhlé kontroly.

Hodnota SPAM skóre 0.001 je tím nejlepším stavem, kterého vaše kampaň může dosáhnout. Vždy se snažte odesílat kampaně pouze s hodnotou SPAM skóre co nejbližší této hodnotě.

Mějte na paměti, že kampaně, jež přesáhnou 2 body SPAM skóre nebudou schváleny pro odeslání, neboť u nich není pouze riziko nedoručení, ale i dlouhodobého poškození reputace a to jak Vaší, tak i pro službu Mailkit jako celek, což by mohlo mít za následek sníženou míru doručení všech kampaní.

Nejčastější kódy chyb:

FREEMAIL_FROM - Vámi nastavená adresa odesilatele je adresou na freemailové službě (seznam, centrum, gmail, atp.). Použití takových adres pro emailový marketing spamové filtry penalizují, neboť to snižuje důvěryhodnost odesilatele a obecně je to pro marketingové účely nevhodné.

SUBJ_ALL_CAPS - Celý předmět vaší kampaně je psaný VELKÝMI PÍSMENY. Upravte předmět a minimalizujte počet velkých písmen. Opravdu minimalizujte a nikoliv, že doplníte pouze pár písmen abyste se zbavili této penalizace - velká písmena mají negativní vliv na úspěšnost kampaně a to nejen z hlediska spamového fitru - Nikdo nechce, aby na něj někdo KŘIČEL.

PLING_QUERY - V předmětu zprávy se vyskytuje zároveň otazník i vykřičník. Zamyslete se zda je tato kombinace opravdu vhodná a nesnažíte se příjemce příliš intenzivně přesvedčovat. Nezapomínejte, že dobrý předmět rapidně zvýší úspěšnost kampaně.

MIME_HTML_ONLY - Zpráva obsahuje pouze HTML variantu a neobsahuje textovou podobu. I v dnešní době však existuje mnoho příjemců, kteří používají zařízení zobrazující pouze textovou podobu e-mailu a i vaše kampaně by s tím měli počítat. Stačí u kampaně nastavit automatické generování textové podoby z HTML.

HTML_IMAGE_ONLY_?? - Vaše zpráva obsahuje pouze obrázky s naprostým minimem textu. Obvykle je tato chyba doplněna i o chybu HTML_IMAGE_RATIO a společně tyto údaje říkají kolik je v těle zprávy textové (čitelné informace) a kolik obrazové.

HTML_IMAGE_RATIO_?? - Nevyrovnaný poměr obrázků k textu. Velmi častá chyba vycházející z chybné přípravy kampaně jako takové. Nezapomínejte, že e-mail není papírový leták a taky HTML není jako HTML

SPOOF_URL - Nesprávně vložený odkaz v těle kampaně, který je vložen na textové podobě url adresy. Vkládat odkaz jako čitelný text do těla zprávy je to nejhorší a pokud adresu neoznačíte jako odkaz, tak ani mnoho příjemců nebude mít možnost na tento odkaz reagovat. Podívejte se, jak správně vkládat odkazy do kampaně

HTML_FORMACTION_MAILTO - Ve vaší zprávě se vyskytuje formulář na odeslání e-mailu. Vzhledem k tomu, že takové vložení formuláře je snadno zneužitelné k získávání citlivých dat, je za to i vysoká penalizace. Pokud potřebujete od příjemců vyplnit formulář, umistěte ho na vaše stránky, případně využijte některou z formulářových služeb a do zprávy vložte pouze odkaz.

URIBL_SBL a vše začínající URIBL - Tento druh chyby nemá snadné řešení, neboť znamená, že adresa na kterou je odkazováno je na seznamu blokovaných adres propagovaných spamem. Nesnažte se tomu vyhnout použitím přesměrování či zkracovačů, protože takové jednání bude mít pouze negativní vliv na vaši reputaci. Problém je nutné odborně řešit.

Toto je pouze základní seznam chyb, na které vás může analýza spam skóre upozornit, existují však stovky dalších. Pokud se budete řídit obecnými pravidly pro přípravu kvalitní a profesionální e-mail marketingové kampaně, neměli byste se však s chybami setkat.

Následující skóre je pak ukázkou toho nejhoršího a rozhodně si z toho neberte příklad:

Nevíte si rady, jak vylepšit (snížit) SPAM skóre své kampaně? Kontaktujte nás.